Facebook
Facebook

Jakter på ny jobb i sosiale medier

Over halvparten av de yngste arbeidstakerne mellom 18-24 år bruker sosiale medier som Facebook, LinkedIN og Twitter, aktivt i jakten på ny jobb. Dette er en økning på hele 12 prosentpoeng på ett år.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Dette viser tall fra den årlige arbeidslivsundersøkelsen gjennomført av analyseselskapet InFact for Xtra personell.

Jobbsøkere tar i bruk stadig flere nye kanaler i jakten på en jobb.

Totalt sett er det rundt 30 prosent av befolkningen som bruker sosiale medier enten til å orientere seg i jobbmarkedet, eller for å søke.

Økning blant de yngste

Denne andelen har vært relativt stabil siste to år, men i årets undersøkelse ser man en markant økning blant de yngste. Over halvparten blant de yngste arbeidstakerne tar i bruk sosiale medier når de ser etter nye jobber, og andelen har økt betydelig siden i fjor.

- Det er ikke uventet at de unge er de ivrigste brukerne av sosiale medier i jobbsøkingsprosessene. Dette er en trend de fleste virksomheter må ta innover seg. I dag ser vi at mange virksomheter supplerer den tradisjonelle stillingsannonsen med distribusjon i sosiale medier, eksempelvis gjennom lenkeutlegging på Facebook og Twitter. I fremtiden tror jeg vi får se enda større grad av rekrutteringskampanjer som er skreddersydd for sosiale medier, sier Hanne Zimmermann, administrerende direktør Xtra personell Norge.

Bloggere

- Foreløpig er nok kanskje den viktigste jobbsøkingsaktiviteten i sosiale medier av uformell art. Her får man tips fra venner og bekjente om ledige jobber eller man bygger nettverk som på sikt kan bistå med å få en jobb. Vi har også sett eksempler på at folk bevisst bygger sin egen merkevare gjennom en blogg. Det tror jeg vi får se mer av i tiden fremover, sier Zimmermann.

Det er nesten ingen forskjell mellom kjønnene, både 1 av 3 kvinner og 1 av 3 menn benytter sosiale medier i jobbjakten. De eldste arbeidstakerne er minst aktive.

Det er folk bosatt i Oslo som er de ivrigste sosiale jobbjegerne, her sier 45 prosent at de enten bruker sosiale medier til å søke jobb eller orientere seg i jobbmarkedet, mens de minst ivrige finner man i Midt-Norge med 19 prosent. Hele 53 prosent av de med lavest inntekt sier de bruker sosiale medier i jobbjakten.

Privat sektor

Undersøkelsen viser også at flere benytter seg av sosiale medier til jobbjakt i privat sektor enn i det offentlige. Spesielt hotell og restaurantbransjen skiller seg ut, hvor over 60 prosent av de spurte har søkt jobb eller orientert seg i markedet via sosiale medier.

Til sammenligning er det ansatte innenfor helse- og omsorgssektoren som troner på toppen i det offentlige, hvor nærmere 35 prosent har gjort det samme.

- Det er interessant å se hvordan ansatte innen hotell og restaurant tydeligvis har opparbeidet en sterk kultur for å orientere seg i jobbmarkedet via sosiale medier. En grunn kan være at det er en bransje med høy ”turnover”, hvor omfanget av jobb-bytte er høyere enn i andre bransjer. Hva er vel da mer naturlig enn å målsøke ledige stillinger i sosiale medier, gjerne etter tips fra personlige kontakter og egne nettverk. Samtidig er hotell- og restaurantbransjen en bransje med mange unge ansatte, og det bidrar også til å forklare den høye andelen, sier Zimmermann.

Den landsrepresentative undersøkelsen gjennomført av InFact den 20.-22. mars 2012 og 1008 mennesker ble spurt over telefon.

Powered by Labrador CMS