(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

5 av 10 dansker utsatt for sladder på jobb

En dansk undersøkelse viser at sladder, baksnakking og sure oppstøt ikke er uvanlig på danske arbeidsplasser.

Publisert

Nesten halvparten av alle danske arbeidstakere opplever kolleger som snakker stygt om andre kolleger. Spesielt utbredt er det innen offentlig sektor. Tallene viser at industrien har den tøffeste tonen.

Følelsene får styre
– Tallene viser at vi i altfor stor grad tar følelsene med på jobben, der vi i stedet burde konsentrere oss om selve arbeidet og om å gjøre hverandre gode, sier ledelsesekspert Kim Domdal i Deloitte.

Undersøkelsen viser også at flere snakker nedsettende om sine kolleger, enn til sine kolleger.

Det kan være en indikasjon på at det er et stort press på ansatte om å prestere mener Domdal.

Drar ned kollegene
- Det er to måter å markere seg selv på i jobben. Man kan sørge for å sette seg selv i et godt lys, eller sørge for at andre blir sett på i et dårligere lys. Spesielt i situasjoner der det er hard konkurranse om å bevise sin verdi, fristes mange dessverre til å velge det siste alternativet.

- Offentlig sektor skårer klart høyest når det kommer til arbeidsplasser det der de fleste snakker stygt om hverandre. Innen industrien er det også mange som snakker nedsettende om hverandre. Men det kan henge sammen med at det er en tøffere kultur på slike arbeidsplasser.

Mobbing
I tillegg til baksnakking og sladder er mobbing utbredt ved danske arbeidsplasser. 16 prosent svarer at de har opplevd kolleger som har mobbet andre kolleger. Ansvaret her hviler blant annet på ledelsen.

- Som leder må du sørge for at det er konstruktiv arbeidskultur på jobben. For å få til dette må man inkludere og oppmuntre ansatte til å spille hverandre gode, og gi anerkjennelse fremfor kritikk. I tillegg må man selvfølgelig snakke åpent og ærlig om problemene på arbeidsplassen.

Undersøkelsen er gjennomført blant 2086 arbeidstakere av Epinion for Deloitte.

(Deloitte Danmark)

Hva er mobbing og trakassering?

Det er trakassering når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting. Videre bør det være en ubalanse i styrkeforholdet, slik at den som blir trakassert må ha vanskelig for å forsvare seg. Vi snakker ikke om trakassering dersom to omtrent like sterke personer kommer i konflikt, eller når det dreier seg om en enkeltstående konfliktepisode.

Les mer om forebygging på Arbeidstilsynets nettsider. 

 

Powered by Labrador CMS