Uføre-CB5523515
Uføre-CB5523515

Fortsatt stabil andel uføre

Uføreandelen i befolkningen holdt seg stabil på 9,4 prosent i andre kvartal 2015.

Publisert Sist oppdatert

(Illustrasjon: Colourbox)

Ved utgangen av juni 2015 var det registrert 311 800 mottakere av uføretrygd, en økning på 900 personer siden utgangen av første kvartal. Andelen uføre i befolkningen holdt seg i samme periode stabil på 9,4 prosent. Dette er samme andel som for ett år siden.

– For mange vil det være bra for helsa om de kan jobbe litt, noe den nye uføretrygden gir økte muligheter for. Det er fortsatt for tidlig å si om den nye ordningen har ført til at flere kommer i jobb, sier fungerende arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland.

Svak nedgang over tid

For ti år siden var andelen uføre i befolkningen 10,1 prosent, altså 0,7 prosentpoeng høyere enn i dag. Nedgangen i løpet av tiårsperioden har vært større for menn enn for kvinner, med henholdsvis 0,9 og 0,5 prosentpoeng. Det vil si at kjønnsforskjellen også har økt svakt i løpet av denne perioden. Andelen uføre kvinner er nå på 11,2 prosent, mens andelen for menn er på 7,7 prosent.

Færre eldre, flere unge

De siste årene har mottakerne av uføretrygd i gjennomsnitt blitt noe yngre, hovedsakelig på grunn av at en lavere andel eldre blir uføre nå enn tidligere. Samtidig har andelen økt noe blant unge.

I løpet av det siste året har andelen uføre i aldersgruppa 60-64 år avtatt med 0,7 prosentpoeng, mens andelen i gruppa 65-67 år har gått ned med 1,3 prosentpoeng.

Blant de unge mellom 18 og 29 år har andelen uføre det siste året økt med 0,1 prosentpoeng fra 1,4 til 1,5 prosent. Andelen har holdt seg stabil siden forrige kvartal.

Brutt ned på mindre aldersgrupper, er veksten sterkest for 18- og 19-åringene og i aldersgruppa 25-29 år. I den førstnevnte gruppa er det en overvekt av medfødte misdannelser og psykisk utviklingshemming som ligger bak bruken av uføretrygd, mens det i den sistnevnte gruppa er en overvekt av alvorlige psykiske lidelser.

(Kilde: NAV)