Senior-mann-CB1244369
Senior-mann-CB1244369

Alderspensjonistene får lavere kjøpekraft

Kjøpekraften til alderspensjonistene viser en nedgang ved utgangen av første halvår sammenlignet med samme periode i 2014.

Publisert Sist oppdatert

(Ill.foto: Colourbox)

Noe av årsaken er et beskjedent trygdeoppgjør, tidliguttak av alderspensjon og relativ høy konsumprisvekst.

– Dette er en situasjon som vi ikke har observert siden slutten av 1980-tallet, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i NAV.

Nedgang i kjøpekraften

Mens gjennomsnittlig pensjon for alderspensjonistene har økt med 1,7 prosent fra utgangen av første halvår 2014 til utgangen av første halvår i år, tilsvarer dette en nedgang på 0,9 prosent når vi justerer for endringer i konsumprisindeksen. Det betyr at pensjonistene i gjennomsnitt har litt mindre å rutte med nå enn for ett år siden.

Det er flere forklaringer til denne utviklingen. Lav forventet lønnsvekst i 2015, kombinert med at alderspensjon blir regulert med lønnsvekst fratrukket en faktor på 0,75 prosent, har gitt en beskjeden pensjonsregulering i 2015. Alderspensjonister fikk en økning i sine alderspensjoner på cirka 1,2 prosent fra 1. mai 2015.

Samtidig er det fortsatt en økning i antallet som tar ut pensjon før fylte 67 år og dermed får livsvarig lavere pensjon. Dette bidrar gradvis til en reduksjon i gjennomsnittlig pensjon for alderspensjonistene totalt sett, siden de som har valgt tidliguttak gradvis blir eldre. En tredje forklaring er at konsumprisene så langt i år har økt spesielt mye akkurat i juni sammenlignet med samme periode i 2014.

Selv om vi nå ser en kjøpekraftnedgang, har alderspensjonister flest hatt god utvikling i kjøpekraften de siste årene. Fra juni 2006 til juni 2015 har kjøpekraften for en gjennomsnittlig alderspensjonist økt med nærmere 30 prosent.

33 000 flere alderspensjonister

Ved utgangen av første halvår 2015 var det 854 000 alderspensjonister. Det er 33 000 flere enn for ett år siden. 86 000 av alderspensjonistene er i aldersgruppen 62–66 år. Disse utgjør nå drøyt tre av ti i befolkningen i denne aldersgruppen.

(Kilde: NAV)