COLOURBOX1073356---industri.jpg
COLOURBOX1073356---industri.jpg

84 700 arbeidsledige i august

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 93 800 personer i juli. Det ble 700 flere arbeidsledige i august, viser sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 1 000 personer.

Publisert Sist oppdatert

Den økningen vi nå ser er i tråd med våre anslag for utviklingen på arbeidsmarkedet. Økningen har vært særlig stor i Rogaland hvor ansatte oljenæringen er særlig utsatt på grunn av lave oljepriser og nedgang i oljeinvesteringene, sier fungerende arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland.

Møre og Romsdal hadde den største prosentvis økningen i ledigheten i august, fulgt av Aust-Agder. Ledigheten gikk mest ned i Oppland, fulgt av Østfold og Nordland.

Målt i prosent økte ledigheten mest for ingeniør- og ikt-fag, fulgt av industriyrker, mens jordbruk, samt serviceyrker, har hatt den mest positive ledighetsutviklingen den siste måneden.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak

Ved utgangen av august var 84 700 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det er 5 800 flere enn for ett år siden. Arbeidsledigheten er nå på 3,1 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,9 prosent i august i fjor.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 93 800 personer i juli, tilsvarende 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er 8 300 flere enn for ett år siden, da bruttoledigheten som andel av arbeidsstyrken var på 3,2 prosent.

Ledigheten har økt med 65 prosent i Rogaland det siste året

Det siste året har ledigheten økt med 3 600 personer i Rogaland. Det tilsvarer en økning på 65 prosent og ledigheten er nå på 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Fra å være fylket med lavest ledighet, ligger nå Rogaland over landsgjennomsnittet. I Møre og Romsdal har ledigheten økt med 23 prosent det siste året, fulgt av Hordaland, som har en oppgang på 21 prosent. Størst nedgang i ledigheten finner vi i Hedmark, med 13 prosent og i Oppland med 8 prosent.

Arbeidsledigheten er ved utgangen av august høyest i Aust-Agder, med 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Vest-Agder og Finnmark er fylkene med nest høyest ledighet, begge med 3,7 prosent. Sogn og Fjordane har den laveste ledigheten, på 2,0 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Oppland og Troms, med henholdsvis 2,1 og 2,4 prosent.

Størst oppgang for ingeniør- og ikt-fag og innen industriyrker

Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, er det nå 2 500 flere ledige personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-yrker. Dette tilsvarer en økning på 63 prosent. Som andel av arbeidsstyrken har ledigheten i denne yrkesgruppen økt fra 1,6 til 2,4 prosent. Industriarbeidere har hatt den nest største økningen i ledigheten, med 25 prosent det siste året. Deretter følger meglere og konsulenter med en oppgang på 24 prosent.

Barne- og ungdomsarbeidere har den høyeste ledigheten ved utgangen av august, på 5,2 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger bygge- og anleggsarbeidere med en ledighet på 4,8 prosent. Ledigheten er lavest innen akademiske yrker med 1,1 prosent, fulgt av personer med yrker innen undervisning med 1,3 prosent.

Nedgang i ledigheten blant unge kvinner

Ledigheten har det siste året økt for alle aldersgrupper, bortsett for de under 24 år. Og den aller største økningen finner vi blant personer over 60 år, med en vekst på 19 prosent, eller 800 personer. Arbeidsledigheten har økt betydelig for menn, spesielt for aldersgrupper over 25 år, men er størst for menn mellom 20 og 24 år hvor ledigheten nå ligger på 5,1 prosent av arbeidsstyrken, mot 4,7 prosent for ett år siden. Mens det blant kvinner i alderen 20 og 24 år var en nedgang på 400 personer.

· (NAV)