Menneskegruppe
Menneskegruppe

380 000 frykter for jobben sin

Nye tall viser at 3 prosent frykter for å bli permittert, 7 prosent frykter å bli sagt opp og 6 prosent frykter at de både kan bli permittert og sagt opp de nærmeste tre årene. Til sammen utgjør det 16 prosent.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Mens arbeidsledighetstallene fortsetter å stige viser nye tall at veldig mange nordmenn frykter for å miste jobben sin. Tallene her hentet inn av Resons Analyse på oppdrag fra Fafo, skriver nettstedet arbeidslivet.no.

Selv om krisen foreløpig har rammet Norge relativt mildt sammenlignet med resten av Europa, er dette et bilde ssom kan endre seg de neste årene, ifølge Fafo-leder Tone Fløtten.

– Med de kraftige fallene i oljeprisen er det kanskje god grunn til å forvente at vi nå skal få vår krise. Ledigheten stiger i hele landet og den stiger ekstra raskt i Rogaland. Ungdomsledigheten øker også. Mens den var under 8 prosent første kvartal i fjor, har den steget til over 11 prosent andre kvartal i år. I tillegg står en del unge som helt utenfor både arbeidsliv og utdanning, sa hun.

Utviklingen så langt gjør at kanskje ikke så rart at 16 prosent av norske arbeidstakere er redde for å miste jobben sin eller å bli permittert, poengterte Fafo-lederen.

– Spørsmålet er hva som er den gode politikken og de virkningsfulle tiltakene for å sikre høy sysselsetting og et godt arbeidsliv for alle. Norge trenger en vekststrategi og en arbeidslivspolitikk som ikke medfører at flere blir stående utenfor arbeidslivet og som ikke medfører at det blir større forskjeller i arbeidslivet.

Les hele saken på arbeidslivet.no.