Ny som sjef

De er kjappe, operative og ser nye muligheter overalt. Nye ledere har mye å bidra med. Men manglende erfaring kan være fatalt. Det første ferske ledere må lære seg er at selvinnsikt er viktigere enn selvrealisering.

Publisert Sist oppdatert

- Vis ydmykhet når du går til din første lederjobb, råder Jennybeth Ekeland. Hun er programdirektør i AFF og var med på å starte opp det anerkjente Solstrandprogrammet for yngre ledere (nå: AFF Yngre Ledere). I dag er hun ansvarlig for AFF’s mentoringprogrammer.

- Mange unge ledere er svært konkurranseorienterte og styrt av ytre impulser som karriere og status. De vil gjennomføre så mye på en gang og føler at de har en haug med forventninger som må innfris.

Presser seg og andre for langt

Ekeland mener at de verste tilfellene av utbrenthet kan man finne blant unge prestasjonsorienterte ledere som presser både seg selv og medarbeiderne for langt. Manglende erfaring kombinert med behovet for å bevise at man duger, kan være ødeleggende både for dem selv og andre.

- Unge ledere har et enormt behov for tilbakemelding og rettledning. De må ofte få hjelp til å korrigere kursen og sette realistiske mål. Derfor har overordnede ledere en viktig rolle når nye ledere ansettes, sier hun.

- Hva ville du konkret ha gjort hvis du selv var leder og fikk ansvaret for en førstegangsleder?

- Jeg ville ha tilbudt min hjelp og oppfølging. Det er det viktigste. Vær tydelig på at du er tilgjengelig og vis at du er engasjert og interessert. Samtidig bør man ikke gripe inn i utide. Man skal coache den nye lederen, ikke detaljstyre. Dessuten ville jeg satt opp tydelige og konkrete mål som var realistiske i forhold til hva som var rimelig å forvente.

Vær en mentor – eller gi dem en

For en fersk leder er det gull verdt å få en dyktig overordnet leder med tid og engasjement. Den som har en dyktig rollemodell har trukket vinnerloddet i lederkarrieren. Får man derimot en overordnet som har nok med sin egen kaotiske hverdag, kan en dyktig mentor være løsningen.

- En mentor kan være en nyttig løsning uansett, mener Ekeland, selv om hunpresiserer at ingen overordnet kan fraskrive seg ansvaret for en fersk leder.

- Mentorens rolle er å gi støtte, oppfølging, konstruktiv tilbakemelding og å bidra med sine erfarne perspektiver på ledelse. Det kan gjerne være en i samme bransje, men det viktige er at det skal være moden samtalepartner med erfaring. En som kan hjelpe den nye lederen å rydde opp i tankene.

- Hva gjør du hvis du verken har en engasjert overordnet eller får en klok mentor?

- Da bør du finne personer i organisasjonen som du har tillit til og som kan gi deg tilbakemeldinger på hva du gjør bra og hvordan du kan gjøre det bedre. Slike tilbakemeldinger er viktige for å oppleve trygghet og mestring i lederrollen, fremhever hun. Å delta på gode lederutviklingsprogrammer er også meget nyttig i denne fasen.

Rollebytte kan bli et sjokk

Nesten ingen går rett fra skolebenken til lederstolen. De fleste har jobbet med faget før de får ansvar for å lede andre. Det å ha fagkompetanse er en viktig ballast som leder, og blir tillagt stadig større vekt. Men rollebyttet fra fagperson til leder kan være et sjokk forteller Ekeland.

- Du bytter identitet! Som fagperson har utfordringen vært å løse oppgaver relatert til faget. Som leder skal du oppnå resultater gjennom andre. Din identitet skal ikke lenger være knyttet til å løse dine egne oppgaver. Ikke alle takler dette. De blir hengende igjen i sin gamle fagrolle fordi det er der de finner trygghet. De fortsetter å tenke detaljorientert mens de egentlig burde løfte blikket og forsøke å se helheten.

- De vegrer seg for å ta lederansvaret?

- Ja, som leder må du stole på at andre gjør jobben sin, samtidig som du tillater at de gjør det på sin måte. Detaljstyring er lite motiverende og fører kanskje til at du mister dyktige folk. Det er en dårlig sirkel. Selv om du er faglig dyktig må du som leder være ydmyk nok til å se at andre kanskje gjør ting bedre enn du selv, og være glad for det. Det å ha gode folk som jobber for deg gjør lederjobben enklere.

Bygg tillit

Ingen er verdensmester fra dag én. Derfor bør nye ledere møte organisasjonen med ydmykhet.

- En leder har ikke lenger automatisk makt og tillit i kraft av sin posisjon. Det må bygges over tid. At man klarer det er vesentlig for å få ting gjennomført. Som ny leder vil man gjerne vise at man oppnår resultater, men mitt råd er å være tålmodig og ydmyk hvis du vil lykkes. Bli kjent med organisasjonen og menneskene som jobber der.

- For noen er det en kjempeutfordring å vise slik tålmodighet, mens andre kan gå for varsomt frem. Du må også vise handling og gjennomføringsevne. Det er en balansegang og da er vi tilbake til dette med å søke råd hos andre hvis du er i tvil om hvordan du skal opptre.

- Snakk med folk

- Hvis du selv var ny leder, hva var det første du ville ha gjort?

- Jeg ville ha snakket med folk. Spurt om hva de var opptatt av, hvilke forventninger de hadde til meg og hvilke gode råd de kunne gi meg. Jeg ville lært meg hvordan organisasjonen fungerte og forsøkt å bli kjent med kulturen. Deretter ville jeg ha prioritert hvilke oppgaver jeg skulle gripe fatt i og hvordan.

- Hvem lykkes best i sin første lederjobb?

- De som har god selvinnsikt, gode mellommenneskelige ferdigheter og forståelse for organisasjonskulturen. En god leder må forstå sine egne følelser og ha evnen til å sette seg inn i andres situasjon.

- Og andre finner kanskje ut at de ikke vil være ledere?

- Det er heldigvis blitt mer akseptert at noen heller vil utvikle seg som fagpersoner enn å bli ledere. Men selv om man ikke lykkes i sin første lederjobb betyr ikke det nødvendigvis at man er en dårlig leder. En god leder kan kunsten å reise seg igjen. Det kan være en god erfaring å ta med seg, mener Jennybeth Ekeland i AFF.