Casher inn på studier ute

Opptil 90 000 kroner mer årlig er hva norske utenlandsstudenter kan rutte med hvert år, sammenliknet med studenter ved utdanningsinstitusjoner i Norge.

Publisert

Mens BI-studenter på masternivå må tjene 40 000 kroner for å betale alle regninger i løpet av et år, kan norske masterstudenter i for eksempel Australia fra høsten sitte igjen med 20 000 kroner mindre i årlig lån. Uten å måtte tjene en krone ekstra ved siden av studiene.

Lave levekostnader

Årsaken er store forskjeller i levekostnader og den nye støtteordningen for utenlandsstudenter som vil bli vedtatt under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Ordningen medfører at utenlandsstudenter får både mer lån og stipend fra staten enn studenter som tar utdannelsen i Norge.

- Det at studenter som studerer i Norge ofte må tjene penger ved siden av studiene, kan føre til en nedprioritering av skolearbeidet. Norske studenter i utlandet klarer seg langt bedre på midlene de får fra Lånekassen, og kan konsentrere seg mer om skolearbeidet, sier daglig leder Jørund Vollan ved International Education Centre.

Han har sett nøye på skolenes egne kostnadsoverslag for skolepenger, levekostnader og statlige støtteordninger. Vollan forteller at forskjellene varierer fra universitet til universitet, men trenden er den samme for både bachelor- og masterstudenter.

- En masterstudent ved Leeds Metropolitan University i England trenger for eksempel 11 000 kroner i tillegg til det hun eller han får fra staten, mens en BI-student trenger 37 000 kroner, Dette er omtrent det samme som man trenger ekstra for å studere og leve i storbyen London, sier Vollan.

Kutter stipend

Direktør for internasjonale studier Helge Jensen ved BI, tviler på at karakterene får svi som følge av at en del av skolens studenter må jobbe ved siden av studiene. Han tror heller ikke de høye levekostnadene i Norge er utslagsgivende for flertallet av studenter som velger å studere i utlandet.

Den nye støtteordningen for studier i utlandet innebærer blant annet at Stortinget kutter ned på stipendandelen, men øker totalbeløpet hver student får utbetalt. Det betyr at stipendpengene for studentene reduseres, mens studielånene vokser tilsvarende.

Powered by Labrador CMS