Telefonillustrasjon
Telefonillustrasjon

Nytt senter for utenlandske arbeidstakere

1. oktober åpnet Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Kirkenes. Det nye tilbudet er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI). 

Publisert

Stadig større trafikk over landegrensene i nord øker behovet for veiledning og hjelp i arbeidslivet.

Her kan både arbeidsgivere og arbeidstakere få veiledning om arbeidsvilkår i Norge og rask behandling av nødvendige søknader. Det er det andre servicesenteret som åpnes i Norge, etter at Oslo fikk et tilsvarende senter høsten 2007.

Økt samarbeid i Barentsregionen

Servicesenteret i Kirkenes skal på en rask og effektiv måte legge til rette for at EØS-borgere og russiske arbeidsinnvandrere fra Barentsregionen skal kunne ordne de nødvendige tillatelsene for å kunne jobbe i Norge.

- Arbeidstilsynets oppgave på servicesenteret er å gi informasjon om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv. Det er viktig at utenlandske arbeidstakere får kunnskap om hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter og plikter som følger med et arbeidsforhold i Norge. Slik kan vi bidra til å forebygge sosial dumping, sier Arbeidstilsynets direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Arbeidstakere fra EØS-landene, fagutdannede fra land utenfor EØS, ufaglærte russere fra Barentsregionen og russiske grensependlere kan søke om arbeids- og oppholdstillatelse ved å møte opp på servicesenteret. I tillegg kan det søkes om skattekort og meldes flytting til folkeregisteret.

Lokalisert hos politiet og skattekontor

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere er lokalisert både hos politiet og på skattekontoret i Kirkenes. Arbeidstilsynet har ikke fast kontor i Kirkenes, men kan kontaktes på norsk, polsk, engelsk og russisk svartelefon (815 48 222), og er ellers representert med tilgjengelig informasjon i servicesenterets lokaler hos både politiet og skattekontoret.

Servicesenteret i Kirkenes har en medarbeider med russisk bakgrunn som spesielt skal bidra i veiledningen av russiske arbeidstakere.

Powered by Labrador CMS