politi
politi

Maktstillinger gir høy status

3 av 10 yrkesaktive mener at politi- og politikeryrket har høy status. Men aller høyest status har legeyrket.

Publisert

FOTO: Jan Tveita

— Det er positivt at politiet kommer såpass høyt opp på listen, gitt at dette er en yrkesgruppe som ikke er akkurat er kjent for å sine høye lønninger. For ser vi etter en fellesnevner for de yrkene som folk mener har høyest status — lege, advokat og ingeniør — er dette yrker som gjerne assosieres med god lønn og høyere utdanning, sier Per Bergerud, administrerende direktør i Proffice.

Yrker som politiker, journalist, økonom, advokat og lege er yrker som har høyere status blant kvinner enn menn, og blant arbeidstakere under 35 år. Mens 35 prosent av kvinnene mener politikeryrket har høy status mener 21 prosent av mennene det samme. Noe kuriøst er det kanskje at sykepleieryrket har høyere status blant menn enn kvinner.

Les også: Knallstart på karrieren

Viktige yrker og statusyrker — store sprik

I april i år la Kunnskapsdepartementet frem en undersøkelse der folk ble bedt om å rangere yrker etter viktighet. I denne målingen ble sykepleier og lærer regnet for å være de to viktigste yrkene i Norge i årene som kommer. I Proffice sin undersøkelse, som måler statusyrker, havner lærere på nedre del av listen. Sykepleiere havner midt på. Advokater, som havnet langt nede på listen over viktige yrker i vår, ligger i toppsjiktet når det gjelder høystatusyrker.

— Dette viser at det ikke alltid er samsvar mellom fornuft og følelse. Folk flest vet at læreryrket er svært viktig, samtidig er vi ikke villige til å gi det høyere status. Dette har nok helt sikkert mye å gjøre med lønnsnivået, sier Per Bergerud.

Les også: Feil yrkesvalg gir dårlig helse

Her er listen over statusyrkene:

(Respondentene skulle rangere yrkene etter hva som for dem har høy, nøytral og lav status. Her har vi tatt utgangspunkt i de som svarte ”høy status”)

Lege" 80 %
Advokat66 %
Ingeniør55 %
Økonom 32 %
Politi30 %
Politiker28 %
Forfatter25 %
Sykepleier21 %
Journalist19 %
Musiker18 %
(Proffice)

Les også: Norske fastleger trives best

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.Abonner på Personal og Ledelse og få åtte utgaver for kr 640.

"
Powered by Labrador CMS