Kristine Sandvik er daglig leder i Vertikal Helse, et datterselskap av If.
Kristine Sandvik er daglig leder i Vertikal Helse, et datterselskap av If.

Antall helseforsikringer økte med 5,3 prosent i 2020

Rundt 650 000 nordmenn har helseforsikring, en oppgang på 5,3 prosent fra 2019. I Kantars helsebarometer mener 50 prosent av befolkningen at private helsetjenester er nødvendig for å dekke samfunnets behov for helse - og omsorgstjenester i fremtiden.

Funnet fremkommer i Kantars helsebarometer som offentliggjøres tirsdag 13. april.

- Vi ser at private helsetjenester har vært et viktig bidrag under pandemien og avlastet det offentlige helsevesenet, sier daglig leder i Vertikal Helse, Kristine Sandvik.

Samtidig sier 75 prosent av befolkningen at det er viktigere å få helsehjelp enn om den kommer fra private eller offentlige tjenester.

- Pandemien har vist at private helsetjenester og helseforsikring avlaster og frigjør kapasitet og ressurser for viktige, offentlige helseoppgaver, sier Sandvik.

Flere velger helseforsikring

Tall fra Finans Norge viser at ca. 650 000 nordmenn har helseforsikring enten gjennom arbeidsgiver eller privat i 2020, opp med 35 000 eller 5,3 prosent fra 2019. Helseforsikringer har også passert barneforsikringer i antall for første gang.

- En studie fra Universitet i Oslo viser at helseforsikring reduserer sykefraværet for norske bedrifter. Det gagner både personer, bedrifter og det offentlige ved at man unngår sykemeldinger og holder folk arbeid som kan bidra til felleskapet, sier Sandvik.

Sandvik mener at debatten om private helsetjenester fortjener et premissgrunnlag med fakta, kunnskap og innsikt. Hun mener pandemien viser hvor viktig helseforsikring er for å dekke opp på kapasitet og behov som må nedprioriteres.

- I en tid med sprengt offentlig kapasitet, har Vertikal Helse sett en markant økning av behovet for psykologiske og fysiologiske tjenester som helseforsikring kan bistå med. Effektene av pandemien viser at behovet for private helsetjenester er et helsemessig sikkerhetsnett, men også en bidragsyter for å styrke det offentlige helsevesenet i tøffe tider, sier hun.

Derfor lønner det seg

Kunder av helseforsikringer deler på risiko og kostnad på samme måte som felles forsikringer av bil og bolig. For en arbeidsgiver er den årlige kostnaden for helseforsikring enkel å regne om til sykefravær. En dag sykefravær koster like mye som ett år med helseforsikring for en medarbeider.

- Vi vet vi får utfordringer med finansieringen av fremtidens helsetjenester. Forsikring som kollektiv finansiering avlaster de offentlige helsebyrdene og frigjør kapasitet og ressurser til forskning. Finansieringen av helsevesenet krever derfor et tett og godt samarbeid mellom det offentlige og private. Det ønsker vi å bidra til og sikre gode helsetjenester for felleskapet, sier Sandvik.

(If/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS