Dataarbeid hjemme
Dataarbeid hjemme

Mest effektive hjemme

Arbeidstakere er mer effetive på hjemmekontoret enn på arbeidsplassen, ifølge ny dansk undersøkelse.

Publisert

Er ikke de ansatte utstyrt med et hjemmekontor, kan det være en god ide å gjøre noe med det nå.

Slipper mas fra kolleger

En av tre dansker har mulighet til å arbeide hjemme, og i en ny undersøkelse svarer neste halvparten av dem at de jobber mer effektivt hjemme enn på jobb. Bare ti prosent svarer det motsatte.

Grunnen til at de jobber mer effektivt, er at de slipper å bli avbrutt av blant annet kimende telefoner og kollegers snikksnakk, oppgir de.

- Ikke overraskende

At så mange oppgir at hjemmekontoret er bedre enn jobbkontoret når det gjelder effektivitet, overraser ikke Agi Csonka, direktør i Danmarks Evalueringsinstitut og tidligere forsker i arbeidsliv. Resultatet stemmer godt overens med både hennes erfaringer og amerikanske undersøkelser, sier hun til Ugebrevet A4.

Tillitt til hverandre

I tillegg til at det er mer ro hjemme, mener hun den økte effektiviteten skyldes en "protestantisk arbeidsetikk":

- Det er uhørt at man ikke utfører arbeidsoppgavene ordentlig, selv om man er hjemme, siger hun ifølge Ugebrevet A4.

Danskene har også tillitt til hverandre, når kollegaen tar seg en hjemmearbeidsdag. Bare sju prosent svarer i undersøkelsen at de mistenker sine kolleger å sluntre unna når de arbeider hjemme fremfor på arbeidsplassen.

(Erhhvervsbladet.dk)

Powered by Labrador CMS