Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Hva er befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet?

Den norske arbeidsstyrken består av 2 830 000 mennesker. 1 185 000 står utenfor.

Publisert

Statistisk sentralbyrå har laget et interessant diagram som viser den norske befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet. Diagrammet tar utgangspunkt i hele befolkningen og bryter den ned i grupper som sier noe om hvor mange som tilbyr arbeidskraften sin på arbeidsmarkedet.

Tallene viser blant annet at den norske arbeidsstyrken består av 2 830 000 mennesker. "Arbeidsstyrken" vil si alle mellom 15 og 74 år som tilbyr arbeidskraften sin på arbeidsmarkedet. Det vil si at de er i jobb eller er arbeidssøkende. Av disse er det 2 724 000 som er i arbeid, mens 106 000 er arbeidsledige.

1 185 000 står utenfor arbeidsstyrken. Det vil si at de er under utdanning (314 000), er uføre (323 000), alderspensjonister (426 000), hjemmeværende (33 000) eller de tilhører de 90 000 som av andre grunner står utenfor arbeidsmarkedet.