Johnny Dahl_Kr.jpg
Johnny Dahl_Kr.jpg

Sviktende lønnsomhetsstyring i tøffe tider

Økonomidirektøren sliter med å styre bedriftens lønnsomhet og omstille egen avdeling i tøffe tider. Det viser årets CFO Survey, en omfattende undersøkelse konsulentselskapet Valcon har gjort blant skandinaviske selskaper.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Mange selskaper har opplevd et ufordrende og skiftende forretningsklima de siste årene, med redusert ordreinngang og press på priser og betingelser.

Sviktende lønnsomhetsstyring

Ifølge Valcons undersøkelse har dette gjort at ni av ti selskaper har blitt flinkere til å bruke ledelsesinformasjon som gjør det enklere å forutse store svingninger i forhold som ordrebok, lønnsomhet og kapitalbehov.

Derimot legger mange mindre vekt på informasjon om ledetider, innkjøpsbetingelser, logistikk, effektivt lagerhold og andre forhold som kan forbedre styring og operativ drift.

Selv om mange i organisasjonen trenger beslutningsstøtte, bruker økonomidirektørene mindre enn 20 prosent av sine resurser til dette, og bare 8 prosent brukes til lønnsomhetsstyring.

Administrerende direktør Johnny Dahl i konsulentselskapet Valcon AS.

– Dette er oppsiktsvekkende i et marked med marginpress, der informasjon om lønnsomhet for ulike kunder og produkter er nøkkelinformasjon man forventer å få fra økonomiavdelingen, sier administrerende direktør Johnny Dahl i Valcon AS.

For lite fleksibelt

Undersøkelsen viser at 84 prosent av virksomhetene vil prioritere et nærmere samarbeid med leverandører og kunder og etablere nye salgskanaler for å sikre lønnsomhet fremover.

Derimot er det få som har utviklet strategiske modeller for å få mest mulig ut av dette samarbeidet. Undersøkelsen viser at det legges alt for lite vekt på strategisk outsourcing og organisering av mer fleksible avdelinger som gjør det enklere å justere kostnadene opp og ned etter behov.

– Fleksibilitet og et lavere break even-nivå er viktig for å sikre lønnsomhet i et skiftende forretningsklima, men alt for få har strategisk fokus på dette, sier seniorrådgiver Per Nygaard i Valcon AS.

For lite outsourcing

CFO-undersøkelsen viser samtidig at økonomifunksjonens egne driftskostnader vokser i forhold til selskapets inntekter. Ifølge Valcon viser dette at mange trenger mer fleksible og variable kostnader i økonomiavdelingen.

– Det er for lite outsourcing og deling av tjenester, og økonomidirektøren er bundet av rigide kostnader i egen avdeling, sier Nygaard.

– Andre avdelinger lykkes med å effektivisere ved hjelp av prosesstandardisering, IKT, automatisering og andre forbedringstiltak, mens økonomifunksjonen viser mindre vilje til omstilling og effektivisering.

Holder på strategisk kompetanse

Økt fokus på lønnsomhet gjenspeiles heller ikke i økonomifunksjonens bruk av tid og resurser. Regnskap, transaksjoner og tradisjonell ”controlling” har fortsatt hovedfokus.

De fleste økonomidirektørene er opptatt av å holde på strategisk kompetanse i vanskelige tide. Denne andelen er uendret siden liknende undersøkelser i 2005, 2008 og 2009.

Controller-funksjonen har stadig hovedfokus på ekstern rapportering og internkontroll. – Dette er viktige oppgaver, men uendret prioritering gjør at økonomifunksjonen bidrar mindre enn forventet til en god styring av forretningsvirksomheten, sier Nygaard.

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller i hvor mye de ulike økonomiavdelingene bruker på sine forretningsprosesser. Stordriftsfordeler gjør at disse kostnadene er omtrent halvparten så høye i store som i små selskaper. Men store bedrifter har også kommet lenger i arbeidet med kontinuerlige forbedringer, innføring av IKT-støttede prosesser og standardisering.

(Pressemelding)