Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Stort rekrutteringsbehov i norske virksomheter

Norske arbeidsgivere forventer stort rekrutteringsbehov de neste årene, viser ny rapport fra NIFU.

Publisert Sist oppdatert

Åtte av ti spurte virksomheter vil i stor eller noen grad ha behov for å rekruttere personer med bachelorgrad de neste fem årene. Når det gjelder behov for å rekruttere personer med mastergrad, svarer i overkant av seks av ti det samme, viser sluttrapporten fra et treårig prosjekt som kartlegger arbeidsgiveres vurdering av nyansatte relativt kort tid etter at de er ferdige med masterutdanninger, bachelorutdanninger, fireårig lærerutdanning og fagskoleutdanninger. Rapporten er utarbeidet av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Vel halvparten av virksomhetene i undersøkelsen svarer at de har behov for å rekruttere fagskolekandidater, noe som må anses som høye andeler gitt det relativt lave antallet som utdannes fra fagskolene.

Trenger flere teknologer og ingeniører: På masternivå utdannes det minst like mange realister/naturvitere som teknologer. Arbeidsgiverne ser imidlertid stort behov for teknologer, men en veldig lav andel rapporterer behov for å ansette realister/naturvitere. På masternivå, er det tekniske fag/ingeniørfag som flest virksomheter peker på som viktigst i rekrutteringen de neste fem årene.

Trenger lærere og helse- og sosialfag: For virksomheter som anser bachelornivå som mest relevant, er det særlig lærerutdanning og helse- og sosialfag som peker seg ut, fulgt av økonomisk-administrative fag og tekniske fag/ingeniørfag. Økonomisk-administrative fag peker seg ut både på master- og bachelornivå.

Relevant arbeidserfaring gir uttelling: Virksomhetene la stor vekt på at de nyutdannede hadde relevant arbeidserfaring, for eksempel fra studietiden. Dette var av stor betydning i rekrutteringsprosessen. Forskerne finner at betydningen av relevant arbeidserfaring var særlig stor for fagskolekandidater.

Lærested har mindre betydning: Virksomhetene anså hvilket lærested de nyutdannede var utdannet fra som lite viktig i ansettelsesprosessen, relativt til andre faktorer. Også utenlandserfaring ble tillagt liten vekt av norske arbeidsgivere.

Undersøkelsen er den første nasjonale undersøkelsen av sitt slag, og virksomhetene i undersøkelsen representerer alle næringer, fylker og virksomhetsstørrelser. Hele rapporten i pdf-format finner du her.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. Instituttet utfører oppdragsforskning, der sentrale oppdragsgivere blant annet er Norges forskningsråd, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, EU og Nordisk ministerråd.