Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Stabil arbeidsledighet

Arbeidsledigheten i Norge er 4 prosent av arbeidsstyrken ifølge Statistisk sentralbyrå.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidskraftundersøkinga (AKU) fra Statistisk sentralbyrå viser at det var 114 000 arbeidsledige personer i oktober. Det er omtrent det samme som i juli og trenden i fjor var at arbeidsledigheten var stabil. I løpet av året har riktig nok antall sysselsatte økt med 55 000 personer, men det kan forklares med at flere er kommet inn i arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten er 6,7 prosent i EU sett under ett, men det er store forskjeller mellom ulike EU land.