Virke-sjef Ivar Horneland Kristiensen.
Virke-sjef Ivar Horneland Kristiensen.

Hver femte permittering kan bli en oppsigelse

Bare halvparten av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen opererer på tilnærmet full maskin, viser nye analyser fra Virke.

Derfor frykter Virke høy arbeidsledighet fra flere av næringene der 1,4 millioner nordmenn jobber.

Permitteringsnivåene er skyhøye i de hardest rammede delene av handels- og tjenestenæringen. Over halve arbeidsstyrken innenfor opplevelser og husholdningsrettede tjenester er fortsatt permittert. Det samme gjelder hver femte arbeidstaker i deler av faghandelen. I alt 172.000 personer står i en uavklart arbeidssituasjon.

– Gjennom sommeren må flere tusen arbeidsgivere ta det vanskelige valget mellom å gå til oppsigelser eller å ta tilbake permitterte. Våre analyser viser at hver femte permittert i handels- og tjenestenæringen kan bli en oppsigelse. Vi frykter at dette kan føre til høy ledighet, sier Ivar Horneland Kristensen, på Virkes konjunkturseminar 17. juni.

Lang vei til økt aktivitet

Fire av ti virksomheter i handels- og tjenestenæringen kan ikke kan drive lønnsomt på nåværende aktivitetsnivå, viser tall fra Virke.

– Virksomhetene forsøker full drift, men har ikke fullt oksygenopptak. Selv om de holder åpent og øker aktivitetsnivået, er det ikke tilstrekkelig å bare gå på halv eller tre-kvarts maskin. Da løper kostnadene, selv om inntektene ikke strekker til. Det bygger seg opp et underskudd som ikke er bærekraftig over tid, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Smitteverntiltakene begrenser aktiviteten i mange bransjer.

– Det er for tidlig å skru av respiratoren, fordi det er fortsatt et stort behov for politiske hjelpetiltak, som lønnstilskudd og utvidelse av permitteringsreglene til 52 uker, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Vinnere og tapere under koronakrisen

Norske husholdninger brukte 35 mrd. kroner mindre i april og mars sammenlignet med samme periode i fjor. Koronakrisen har gjort noen bransjer til vinnere, mens andre må vurdere oppsigelser.

– Bransjene som har kommet best ut av koronakrisen er de som skaper verdier ved å selge ting til mennesker, helst ting som kunden ikke først trenger å teste, som dagligvarer, byggevarer, elektronikk, møbler og ting til hus og hjem. Korona-taperne er de som skaper verdier ved å samle folk og selge ting som gjerne må testes, som klær, sko og smykker, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

(Virke/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS