Arbeids- og sosialministeren holder IA-avtalen – et arbeidsliv med plass til alle, sammen med alle partene i arbeidslivet. (Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD)
Arbeids- og sosialministeren holder IA-avtalen – et arbeidsliv med plass til alle, sammen med alle partene i arbeidslivet. (Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD)

Ny IA-avtale for hele arbeidslivet

– Det gode trepartssamarbeidet fortsetter gjennom en IA-avtale, som nå vil gjelde hele arbeidslivet og med virkemidler som treffer alle, sier arbeids- og sosialminister Anniken

Publisert Sist oppdatert

Partene i arbeidslivet har signert en ny IA-avtale for 2019–2022. Den nye avtalen skal gjelde for hele arbeidslivet og partene er enige om to nasjonale målsettinger: Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018 og frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange gjentagende sykefravær.

Innsatsen skal målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær og det skal settes egne mål for prioriterte bransjer.

Virkemidler og tiltak i den nye IA-avtalen skal være målrettede og treffsikre og bidra til bedre måloppnåelse:

Øke kompetansen om forebyggende arbeidsmiljøarbeid: Det skal etableres en ny arbeidsmiljøsatsing med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Arbeidslivssentrene: Hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. NAV Arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet får også større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.

Redusere sykefraværet: Det skal være en målrettet innsats mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall gjennom bransjeprogrammer.

Langtidssykmeldte: Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.

Utvidet egenmelding: Virksomheter som i dag har utvidet egenmelding kan og bør fortsette med det. I avtalen oppfordres virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding til å vurdere dette. Det blir også foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.