Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Foreldres sykdom påvirker ikke voksne barns sysselsetting

Mange voksne yrkesaktive har gamle foreldre som sliter med dårlig helse. Det påvirker imidlertid ikke barnas sysselsettingsgrad eller inntekt i vesentlig grad.

Publisert Sist oppdatert

Mange blir avhengig av hjelp fra familie og det private- og offentlige hjelpeapparatet når man blir gammel og syk eller livet går mot slutten. En ny rapport fra svenske IFAU viser at det gir små utslag på voksne barns sysselsettingsgrad og inntekt. Under foreldrenes siste leveår synker barnas sysselsetting og inntekt litt. Men inntekt og syssesletting påvirkes ikke av at en forelder har blitt rammet av slag.

Rapporten er utarbeidet av Anna Norén som er forsker ved nationalekonomiska institutionen ved Uppsala universitet.

- Internasjonal forskning har vist at pårørende går ned i arbeidstid for å ta seg av eldre. Det at jeg finner så små effekter i Sverige kan skyldes at Sverige har en godt utbygd offentlig omsorg, uttaler Anna Norén i en pressemelding fra IFAU.

Selv om sysselsetting og inntekt ikke synker, så øker sykefraværet noe både når foreldre får slag og når foreldre dør. Det gjelder fremfor alt for døtre.

- Jeg kan ikke si om dette skyldes at de får dårligere helse som følge av at foreldre får helseproblemer eller dør, eller om sykmeldingene skyldes omsorgsansvaret, sier Norén.

Her kan du lese hele rapporten (på svensk):Hur påverkas vuxna barn av att ha en åldrande förälder?