(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

1 200 personer anmeldt for svindel med dagpenger og arbeidsavklaringspenger

NAV anmeldte trygdesvindel for 302 millioner kroner i 2015. – Det er svært alvorlig når folk bevisst oppgir feil informasjon for å tilegne seg goder de ikke har krav på, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Publisert

I alt 1472 personer ble anmeldt for trygdesvindel i 2015. Flest er anmeldt for å ha svindlet til seg dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette er stønader som skal hjelpe folk i jobb.

Nærmere 1200 personer er anmeldt svindel av disse stønadene for til sammen 219 millioner kroner. Svært mange har unnlatt å gi opplysninger til NAV om at de har kommet seg helt eller delvis i jobb.

– De aller fleste er ærlige, men det er svært alvorlig når noen som er arbeidsføre eller har inntekt svindler systemet. Velferdssystemet er bygget på tillit og tanken om at alle skal bidra, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nye kontrolltiltak
Mer enn 65 prosent av sakene er avdekket gjennom samkjøring av offentlige registre. Fra og med 2015 må alle arbeidsgivere levere månedlige inntektsopplysninger gjennom a-ordningen. Disse får NAV tilgang til i kontrollarbeidet.

– De som velger å gi uriktig informasjon løper en stor risiko. Kontrollene er blitt mer effektive og alle som mottar stønader må regne med å bli kontrollert, sier Vågeng.

Millionbeløp i enkeltsaker
Den største saken gjelder arbeidsmarkedskriminalitet. NAV har anmeldt en person for trygdesvindel av 1,9 millioner kroner. Samtidig som han mottok arbeidsavklaringspenger skal han ha jobbet svart i egen virksomhet. Typisk for slike saker er at velferdsgoder benyttes til å redusere lønnskostnader, som igjen gir virksomheten et konkurransefortrinn.

Totalt 20 personer er anmeldt for trygdesvindel for mer enn én million kroner. 11 av disse skal ha jobbet svart og samtidig mottatt ulike stønader.

Bare fra NAV har disse svindlet til seg 14,7 millioner kroner. I tillegg har de unndratt skatter og avgifter slik at svindelen av samfunnets felles midler blir adskillig høyere. Slike saker er ofte utfordrende å avdekke, og krever tett samarbeid med andre etater.

(Kilde. NAV)