Colourbox bestemor mormor
Colourbox bestemor mormor

Småbarnsmødre jobber mere når bestemor blir pensjonist

En ny studie om hvordan familielivet påvirker arbeidslivet, og omvendt, viser at mødre med små barn jobber mere når bestemor går av med pensjon.

Publisert

Julian Vedeler Johnsen.

Julian Vedeler Johnsen disputerte i går med ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Work and families: four essays in applied microeconomics».

Studien tar for seg hvordan familielivet påvirker arbeidslivet, og omvendt?

PensjoneringAvhandlingen har sett på familiære konsekvenser av AFP-reformen. Et positivt aspekt ved denne reformen er at bestemødre som pensjonerer seg tidlig kan bidra med mer barnepass. Tallene viser at mødre med små barn har større sannsynlighet for å være i fulltidsarbeid dersom bestemor har gått av med AFP.

Et annet funn er at tidligpensjonering øker sannsynligheten for at ektefellen også pensjonerer seg.

Et mer kontroversielt funn er at menns tidligpensjonering øker sannsynligheten for konen går av med uførepensjon.

Røykeloven ga røykekuttEt av arbeidene studerer effekten av røykeloven på fødselsutfallene til barna som ble født av dem som jobbet i restauranter og barer.

Resultatet viser blant annet at røykeloven førte til at flere av de gravide som jobbet i restauranter og barer stumpet røyken i svangerskapet, noe som igjen førte til at færre barn ble født med veldig lav fødselsvekt og før termin.

Les hele saken her.

"