pil, nedover
pil, nedover

Like avventende som under finanskrisen

Vi går et kjølig arbeidsmarked i møte de neste tre månedene. Norske arbeidsgivere er nå like avventende til å ansette nye medarbeidere som under finanskrisen i 2009.

Publisert

Det viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2015, som kartlegger norske arbeidsgiveres ansettelsesplaner.

Maalfrid Brath i Manpower.

- Selv om det varierer noe fra bransje til bransje, er det generelle inntrykket et meget nøkternt norsk arbeidsmarked, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Av 751 arbeidsgivere som har deltatt i undersøkelsen, planlegger ni prosent en økning i bemanningen, seks prosent forventer nedbemanninger og 83 prosent sier at de vil opprettholde det samme bemanningsnivået som de har i dag.

- At 83 prosent av arbeidsgiverne sier de har til hensikt å opprettholde dagens bemanningsnivå, er likevel er godt tegn på et forholdsvis stabilt arbeidsmarked framover, sier Brath.

Svakest i Stor-Oslo

Arbeidsgivere i fire av fem regioner forventer økt bemanning neste kvartal. Mest optimistiske er arbeidsgiverne i Midt-Norge, mens arbeidsgivere i Sør-Vest, Nord- og Øst-Norge er mer beskjedne. Ifølge undersøkelsen planlegger arbeidsgiverne i Stor-Oslo å redusere bemanningsnivå i neste kvartal, og er den eneste regionen med negative bemanningsplaner

- Det som kanskje overrasker noe, er at arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet fortsatt er relativt optimistiske, gitt det arbeidsmarkedet vi i ManpowerGroup opplever der om dagen, påpeker Brath.

Bygg og anlegg med svakeste kvartalsutsikt noensinne

Innenfor tre av ni bransjer forventer arbeidsgivere redusert bemanning i perioden april-juni, men i varierende grad. Innen bygg og anlegg er det langt flere arbeidsgivere som oppgir at de skal redusere arbeidsstokken enn øke den. Det er fortsatt lave forventninger innenfor transport og logistikk.

- At det er en såpass markant nedgang innen bygg og anlegg, skal vi følge med på. Det er denne bransjen som har størst nedgang sammenlignet med forrige kvartal. Vi må se undersøkelsen i et litt lengre perspektiv før vi kan si noe om dette er et kortsiktig utslag eller tegn på en mer langvarig trend, sier Maalfrid Brath.

Oppsving blant de store Når vi bryter undersøkelsen ned i bedriftsstørrelse, ser vi at det er de mellomstore bedriftene som er mest positive. Mens det er arbeidsgiverne i de store bedriftene som viser den sterkeste positive utviklingen sammenlignet med forrige kvartal.

- At de store bedriftene nå oppgir at de har forventninger om å øke bemanningen i neste kvartal, kan være det første tegnet på at bunnen er nådd, kommenterer Maalfrid Brath.

Lav optimisme i Norge i en global sammenhengUndersøkelsen gjennomføres i 42 land, og Norge ligger på en historisk lav rangering:

- Norge ligger nå på 36. plass. USA og Tyskland er blant de store landene som ligger langt over oss, og for første gang på lenge viser også Sverige en større optimisme enn det vi ser i Norge, sier Brath.

(Pressemelding)