Lese i sofa-colourbox
Lese i sofa-colourbox

Flere kvinner tar doktorgrad

I 2014 ble det gjennomført 1448 doktorgradsdisputaser i Norge. For første gang er det flere kvinner enn menn som tok doktorgrad - 730 kvinner mot 718 menn.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

1448 doktorgradsdisputaser innebærer en nedgang på 5 prosent fra 2013, som er det foreløpige toppåret med 1524 doktorgrader.

Hele nedgangen kom blant mannlige doktorander, mens økningen blant kvinner fortsatte. Det resulterte i at 2014 ble første år der flere kvinner enn menn tok doktorgrad – 730 kvinner mot 718 menn.

(Kilde: NIFU)