Arbeidstilsynet 2014 rapport
Arbeidstilsynet 2014 rapport

17 500 tilsyn ved norske arbeidsplasser

Arbeidstilsynet gjennomførte 17 500 tilsyn i 2014, og har hatt en økning i antall tilsyn på 23 prosent de siste tre årene.

Publisert

Det ble gitt flest reaksjoner knyttet til systematisk HMS-arbeid og organisatoriske arbeidsbetingelser som for eksempel mangelfulle arbeidskontrakter. Sikkerhet samt kravknyttet til det fysiske arbeidsmiljøet er det også gitt mange reaksjoner på.

Innenfor sosial dumping ble det gjennomført 6000 tilsyn, 1800 av disse var rene sosial dumping tilsyn. Innenfor dette temaet ble det gitt flest pålegg om ID-kort og lønn.

Samlet sett ble det gitt en eller flere reaksjoner i 65 prosent av tilfellene, mens resterende 35 prosent ikke fikk noen reaksjoner.

Les hele rapporten her.

"