Sykepleier-1.jpg
Sykepleier-1.jpg

40 prosent flere årsverk i spesialisthelsetjenesten

Om 25 år vil det være behov for rundt 40 prosent flere årsverk i spesialisthelsetjenesten enn i dag, viser ny beregning. Sykehustjenester står for det største bemanningsbehovet.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Rapporten fremskriver etterspørselen etter arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten til 2040.

I tillegg til totalberegninger på nasjonalt nivå, brytes framskrivningene ned på fire tjenester (somatikk inklusive rehabilitering, rusbehandling, psykisk helsevern for henholdsvis barn og voksne), fem diagnose-grupper, og de 19 opptaksområdene for helseforetakene i Norge.

40 prosent økning

I et scenario der man kombinerer den mest sannsynlige befolkningsutviklingen med en videreføring av dagens bruk av helseressurser på ulike alderstrinn, finner man at avtalte årsverk i spesialisthelsetjenesten totalt vil øke fra nær 111 000 i 2013 til vel 155 000 i 2040, tilsvarende 40,4 prosent.

Til sammenligning øker Norges samlede folkemengde med 25 prosent i løpet av samme periode. Endret alderssammensetning bidrar med nær 12 prosentpoeng av veksten i bemanningsbehovet. Sykehus og andre somatiske institusjoner øker sin andel av årsverkene i spesialisthelsetjenesten fra 77 prosent i 2013 til 81 prosent i 2040.

Dersom helsetilstanden isolert sett bedres for eldre i takt med økende levealder, vokser bemanningsbehovet noe saktere, og ligger 34 prosent over dagens nivå i 2040.

Størst bemanningsbehov ved AHUS

Bemanningsbehovet øker sterkest i de regionene hvor det forventes sterkes befolkningsvekst. Under referansebanens forutsetninger øker bemanningsbehovet i løpet av perioden 2013-2040 sterkest i opptaksområdene AHUS med 54,4 prosent, Stavanger med 51 prosent, Oslo med 46,7 prosent, Bergen med 45,4 prosent og Sørlandet med 45 prosent.

Svakest blir den prosentvise veksten i områdene Sogn og Fjordane med 25,5 prosent, Telemark med 27,1, Innland med 27,6 prosent og i opptaksområdene til Helse Nord med 23,7 – 29,1 prosent.

Les rapporten her.

(SSB)