cv-søknad-colourbox
cv-søknad-colourbox

Slik skriver du en god CV

Ofte er CV-en det første som blir lest. Er ikke CV-en god, er sjansen stor for at du havner i bunken med avslag.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

CV er en forkortelse for curriculum vitae (livsløp) og er enkelt forklart et sammendrag av hva du har oppnådd så langt i livet. Når en rekrutterer har en stor bunke med søknader foran seg, er det ofte CV-ene han leser først for å danne seg et kjapt bilde av: Hvem er du og hva kan du? Deretter blir den grundigere studert; er det noen «huller » i CV-en som trenger forklaring? Er den ryddig og oversiktlig satt opp?

Kronologisk oppsett

En CV skal være logisk å lese. Start øverst med personlige opplysninger som navn, adresse, telefonnummer etc. Deretter presenterer du arbeidserfaringen din i kronologisk fallende rekkefølge. Det vil si at det du har gjort sist skal stå øverst. Likedan gjør du med utdanning. Begynn med å føre opp den utdanningen du tok sist.

Hvis du ønsker å sette bolken med utdanning foran arbeidserfaring er det helt greit, men det er vanligere å begynne med arbeidserfaring. Det finnes ingen absolutte regler for dette.

Deretter kan du sette opp egne bolker for kurs, språkkunnskaper, tillitsverv etc. Legg størst vekt på det som er viktigst i forhold til jobben du søker. Hvis for eksempel språkkunnskaper er viktig i jobben, og du har relevante kurs å vise til, bør du sette opp dette på en måte som gjør at det blir lagt merke til.

Overskrifter og undertekst

På hver jobb og utdanning du fører opp på CV-en, skal du oppgi den nøyaktige tidsperioden, navn på stilling/arbeidsgiver eller studie/utdanningssted.

I tillegg bør du gi litt utfyllende forklaring på hvert punkt. Her lønner det seg å ha lest stillingsannonsen grundig. Hva er det arbeidsgiveren vil vite? Hva tror du er vesentlig i din erfaringsbakgrunn for at du skal være interessant for jobben? Hvis arbeidsgiver legger vekt på for eksempel prosjekterfaring, så vis at du har det.

Målet er ikke å gi en overdrevet presentasjon av seg selv, men å vise seg fram på en god måte i et positivt lys. Hvis du har kvalifikasjoner som arbeidsgiveren etterspør til akkurat denne jobben, så vis det. Til en annen jobb er det kanskje andre kvalifikasjoner eller egenskaper du vil legge større vekt på.

Dette bør du ha med i en CV:

Personlige opplysninger Navn, adresse, e-postadresse, mobiltelefonFødselsår

Utdanning Før opp til og fra datoer (måned og år) for når utdanningen startet og sluttet. Skriv kronologisk. Det du har gjort sist skal stå øverst. Ta med fag/utdanning og navn på utdanningssted. Skriv hvilken grad du har oppnådd.Skriv kort om studieinnhold. Er det noe som er særlig relevant for jobben du søker på, for eksempel masteroppgave, spesialisering el.l.

Arbeidserfaring Kronologisk i fallende rekkefølge. Siste jobb står øverst. Husk til og fra datoer. Før opp stillingstittel og navn på arbeidsgiver. Skriv kort om arbeidsoppgaver og ansvarsområder.Få fram din kompetanse, men tenk også relevans i forhold til jobben du søker på.

Kurs og sertifikater Stilles opp på samme måte som utdanning og arbeidserfaring.Ta med de kursene som er relevante for stillingen du søker.

Tillitsverv Ta med tillitsverv du har hatt både i forbindelse med jobb, skole, militærtjeneste, idrett, frivillig arbeid etc.Utfyll gjerne med kortfattet informasjon som sier litt om hvor omfattende tillitsvervet var.

AnnetMange arbeidsgivere legger stor vekt på aktiviteter utenom studier. Har du vært trener for et idrettslag, deltatt i frivilligarbeid, vært aktiv i studentpolitikken eller liknende? Skriv gjerne kort om hvilke erfaringer/læring det har gitt deg.

SpråkSkriv hvilke språk du kan og hvilket nivå du er på både muntlig og skriftlig.

IT-kunnskaperSkriv hvilke programmer du behersker og på hvilket nivå du er.

ProsjekterfaringFortell hvilke prosjekter du har vært med på og hvilken rolle du hadde i prosjektet. Dette kan være prosjekter i forbindelse med jobb, studier eller for eksempel frivillig arbeid. Hvis du for eksempel har vært med på å arrangere en festival, kan det være en nyttig prosjekterfaring.

ReferanserEn framtidig arbeidsgiver vil alltid spørre etter referanser og det er vanlig å oppgi disse i CV-en. Du må alltid spørre om personen er villig til å være referanse for deg. Du bør oppgi minst to referansepersoner. En referanse er en som kjenner deg godt fra en jobbsituasjon, vanligvis din leder/tidligere arbeidsgiver, men det kan også være trenere, lærere eller liknende hvis du har lite jobberfaring.

Du bør alltid informere referansene dine om at du har vært på intervju og hvilken jobb du har søkt på, slik at de er forberedt på at en arbeidsgiver kan ringe.

FritidsinteresserDet kan hende at du har fritidsinteresser som er relevante for jobben, men som ikke er nevnt andre steder på CV-en. Disse kan du informere kort om i et eget punkt, hvis du mener at det fremmer din mulighet til å få jobben.