29-januar-Skater
29-januar-Skater

Ungdom med dårlig selvfølelse faller utenom

Det er ikke latskap som gjør at mange ungdommer faller utenfor skole- og  arbeidsliv. Årsakene er mange, men en ny forskningsrapport fra SINTEF peker på tre viktige faktorer: Dårlig selvfølelse, psykiske problemer og ensomhet.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

SINTEF har samarbeidet med NAV Sør-Trøndelag for å vurdere tiltak som kan forbedre situasjonen for ungdom som faller utenfor både arbeidsliv og skolegang. Arbeidet har resultert i rapporten Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag, som bygger på intervju av nesten 100 NAV-ansatte og en spørreundersøkelse blant 600 NAV-brukere i alderen fra 16 – 29 år.

Viktig med tidlig innsats

Ifølge rapporten er hovedproblemet til gruppen som faller utenfor at mange har dårlig selvfølelse, sosiale problemer, psykiske problemer, ensomhet, manglende motivasjon og generelt dårlig mestringsfølelse etter mange nederlag. Minst en av fem antas å ha så store helseproblemer at de verken kan arbeide eller gå på skole.

Når NAV kommer på banene er det allerede i seneste laget for denne gruppen. Innsatsen må starte langt tidligere, mener forskerne. Ulike aktører i samfunnet, inkludert de kommunale tjenestene og skolen, må samarbeide i større grad og på et tidligere tidspunkt enn det som ofte gjøres i dag.

I tillegg påpeker forskerne blant annet at arbeidsgivere, særlig de offentlige og de store private virksomhetene, i større grad må komme på banen for unge som trenger arbeidstrening.Rapporten finner du i sin helhet her

"