9-jan-Ung-mann
9-jan-Ung-mann

100 000 unge står utenfor arbeid og utdanning

Mange unge hverken jobber eller er i utdanning. De kalles for NEET og noen av dem står utenfor i lang tid.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

NEET er en internasjonal betegnelse på ungdom som av en eller annen grunn ikke har jobb, arbeidstrening eller tar utdanning. Gruppen omfatter alle unge utenfor utdanning og arbeid, også de som har tatt seg et friår for å reise, uføre, personer med funksjonshemminger, rus- eller psykiske problemer.

Mer enn hundre tusen

Ifølge en ny Fafo-rapport, «Unge mottakere av helserelaterte ytelser», utgjør de over 100 000 personer i aldersgruppen 18 – 30 år i Norge. Det er 14 prosent av alle unge i denne aldersgruppen. 12 prosent hadde vært registrert som NEET i tre år på rad.

Litt over 60 000 av NEETerne mottar en trygdeytelse. Om lag 40 000 personer står uten noen form for registrert inntekt. Sannsynligvis er disse forsørget av familie, enten foreldre eller samboer/ ektefelle. Her kan det også være personer som lever av svart arbeid eller annen form for kriminell aktivitet, og som ikke gjenfinnes i registerdataene.