6-februar-Illegalt-arbeid
6-februar-Illegalt-arbeid

Samarbeider mot arbeidslivskriminalitet

I Bergen, Stavanger og Oslo skal medarbeidere fra Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten jobbe sammen om å gjennomføre felles tilsyn, veiledning og kontroll mot utvalgte bransjer.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

I løpet av 2015 skal Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten effektivisere innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og et viktig tiltak er samlokaliserte enheter i Bergen, Stavanger og Oslo. Etatene har erfart at det er mye å hente på å samarbeide tett når det gjelder kontroller i utsatte bransjer. Gjennom et pilotprosjekt i Bergen har de erfart at de avdekker mer når de planlegger, gjennomfører og følger opp tilsyn sammen.

De tre samlokaliserte enhetene blir litt forskjellig sammensatt, men hvert sted vil bestå av 10-20 medarbeidere fra de fire etatene, i tillegg medarbeidere fra de kommunale skatteoppkreverne og tollvesenet, ifølge Nav.