Nettbrett
Nettbrett

Forstyrrende mobiler og nettbrett

Svært få norske bedrifter har klare retningslinjer for bruk av mobil og nettbrett under møter og konferanser. Ni av ti møteinnkjøpere mener dette påvirker læringsutbyttet.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

En kartlegging blant noen av Norges største møteinnkjøpere viser at de aller fleste bedriftsledere lar det være opp til den enkelte å vurdere hva som er akseptabel teknologibruk.

- Det stemmer overens med det vi opplever i hverdagen. Samtidig sier nesten 30 prosent at de har diskutert felles retningslinjer, men ikke har satt det i system. Vi mener tiden nå er moden for å sette temaet på agendaen, sier Mari-Anne Robberstad, avdelingsleder for VIA Egencia Meetings and Incentives.

Dårligere læringsutbytte

- Det er en unison tilbakemelding at dagens praksis påvirker læringsutbyttet. Et kurs eller en konferanse er en stor investering bedriften skal forvente avkastning på. I lys av dette bør man også vurdere teknologibruken, sier Mari-Anne Robberstad.

Teknologietikette

23,5 prosent sier de aktivt nå ønsker å utvikle en god felles teknologietikette, mens et flertall er avventende.

- Felles retningslinjer betyr ikke det samme som å forby mobil og nettbrett på møter. Dette er verktøy de fleste av oss ikke klarer oss uten. Med felles retningslinjer kan man få alle fordelene disse teknologiene gir oss, uten at det påvirker møtet eller konferansen negativt, sier Mari-Anne Robberstad.

Egne teknologipauser kan være en del av løsningen.

- Kaffepausene er godt etablert som viktige arenaer for å knytte kontakter og ha uformelle samtaler. Vi utfordrer nå arrangørene til å vurdere egne teknologipauser i tillegg, slik at deltakerne kan ta telefoner, svare på e-post etc. uten at det forstyrrer det faglige programmet, sier Mari-Anne Robberstad i VIA Egencia.

På spørsmål om hva som reduserer effekten av møter er svaret klart. 94 prosent sier at det å gå inn og ut av møter forstyrrer mest. Deretter følger det å lese og besvare mail, og det at du svarer på mobilen under møte eller konferansen.

Om undersøkelsen

50 av VIA Egencias største kunder innfor møter, konferanser og incentives ble spurt om å delta. 17 besvarte undersøkelsen.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

Har du personalansvar? Bestill et abonnement her, eller last ned Personal og Ledelse digitalt her.

"