Even Hagelien i NHO
Even Hagelien i NHO

Bemanningsbransjen i motbakke

- Etter et vanskelig 2013 fortsatt nedturen i 2014. Dette er krevende, men en ikke uventet utvikling, sier fagsjef for Bemanningsbransjen i NHO Service, Even Hagelien.

Publisert

- Det har vært usikkerhet rundt tolkningen av nye regler for bemanningsbransjen. Bedriftene, som har inngått tariffavtale, har hatt store utfordringer med en situasjon hvor man må forholde seg til to regelsett – både tariffavtale og likebehandlingsprinsippet, sier Even Hagelien.

Bemanningsbransjen falt 2,1 prosent i fjor, men stabiliserte seg mot slutten av året. Det viser ferkse tall fra NHO Service.

Bakgrunnen for nedgangen er avkjøling av norsk økonomi og endrede rammevilkår. Nedgangstakten falt i løpet av 2014, og det er tendens til stabilisering. 4. kvartal endte 0,8 prosent svakere enn samme kvartal året før. I 2013 kom et nytt regelverk som medførte høyere kostnader og høyere priser i bemanningsbransjen. Dette preget markedet også i 2014.

Vikarbyrådirektivet- Vikarbyrådirektivet er innført uten å åpne for unntak fra likebehandlingsprinsippet for bemanningsbedrifter med tariffavtale. Bemanningsbedrifter holdes utenfor det tariffsystemet som resten av arbeidslivet tar for gitt. Bransjen trenger en avklaring. Vi setter vår lit til at regjeringen snart vil få på plass en forskrift som, i likhet med andre nordiske land, gir bemanningsbedrifter med tariffavtale unntak fra likebehandlingsprinsippet, sier Hagelien.

-Slik kan man avslutte dagens diskriminering av bransjen.

Antall solgte timer sank med 0,8 prosent mens omsetningen sank med 0,4 prosent i fjor. Justert for inflasjon betyr dette at prisene, i motsetning til i 2013, gikk ned i 2014.

Små marginer- Dette er utfordrende i en situasjon hvor marginene allerede er hardt presset. Det hjelper lite med stor omsetning når lite blir igjen på bunnlinjen, sier Hagelien.

Lavere oljepriser og innskrenkninger i oljerelatert virksomhet gir noen steder langt større ringvirkninger enn i oljeindustrien. At dette påvirker bemanningsbransjen tydeliggjøres ved at området tekniske tjenester som innbefatter utleie av ingeniører, er det som i 4. kvartal hadde størst nedgang i forhold til året før (-13 prosent).

9 av 19 fylker faltI løpet av 2014 har man på landsbasis sett store variasjoner. Av landets 19 fylker var det nedgang i 9. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i Telemark (-26 prosent) og også negativ utvikling i store markeder som Oslo (-9 prosent), samt Rogaland og Sør-Trøndelag som begge hadde en nedgang på 7 prosent. Samtidig er det en positiv utvikling for Hordaland (+6 prosent) og i Nord Norge.

- Den mest positive utviklingen i 4. kvartal var innen oppvekst og utdanning med pluss 15 prosent. Industri og produksjon økte med 8 prosent. På negativ side er det verdt å merke seg nedgang i tekniske tjenester på 13 prosent og i IT på 12 prosent, sier Hagelien.

For året som helhet økte antall solgte timer innen oppvekst og utdanning med 11 prosent. Hospitality og handel hadde den svakeste utviklingen. Begge områder hadde nedgang på 16 prosent.

-------------------------------------------

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

Har du personalansvar? Bestill et abonnement her, eller last ned Personal og Ledelse digitalt her.

"