Lege-pasient3-CB1132377
Lege-pasient3-CB1132377

Bedret kvalitet i bedriftshelsetjenesten

En studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at godkjenningsordningen som ble innført for fem år siden har bedret kvaliteten i bedriftshelsetjenesten.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Sammenlignet med en undersøkelse for fire år siden, har kvaliteten ikke blitt dårligere, slik enkelte instanser var redd for. Den gangen ble det blant annet hevdet at en godkjent BHT ville kunne stoppe opp kvalitetsutviklingen etter godkjenning.

Det ble også uttrykt bekymring om hva som ville skje med de minste bedriftshelsetjenestene, som ikke var store nok til å oppnå godkjenning.

Tallene viser at 56 prosent mener godkjenningsordningen har ført til høyere kvalitet i bedriftshelsetjenesten (BHT). Samtidig mener 47 prosent at BHT blitt bedre.

Funnene i undersøkelsene tyder dermed på at bekymringene ikke har slått til.

Les mer om resultater fra undersøkelsen her.

" Om undersøkelsenSvarandelen var 173 av 228 mulige BHT, noe som gir en svarprosent på 76. Ved undersøkelsen i 2011 var svarprosenten omtrent den samme, men antallet BHT var større (241 i 2011 mot 173 i 2015).

------------------------------------------

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

Har du personalansvar? Bestill et abonnement her, eller last ned Personal og Ledelse digitalt her.

-

"