regnskap (colourbox)
regnskap (colourbox)

Flere risikerer tvangsavvikling

2 319 enheter hadde ikke sendt inn årsregnskapet for regnskapsåret 2013 før 1. april 2015.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Dette utgjør 0,95 prosent av totalt 243 652 innsendingspliktige aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, boligbyggelag, samvirkeforetak og europeiske foretak. I fjor var tilsvarende tall 1 744 enheter, som tilsvarer 0,76 prosent av totalt 229 199 innsendingspliktige for regnskapsåret 2012. Dette er en økning på 33 prosent fra i fjor.

–Dersom komplett årsregnskap ikke er mottatt før 15. mai 2015, vil Regnskapsregisteret varsle tingrettene om at vilkårene for tvangsavvikling er til stede, sier avdelingsdirektør Lise Dahl Karlsen ved Brønnøysundregistrene.

Topp og bunn

I Oslo risikerer 644 enheter å bli tvangsavviklet. Tallet for Akershus er 308 og for Hordaland 214. Sogn og Fjordane ligger lavest, med bare 23 enheter.

Se kunngjøringen

Varsel om tvangsavvikling er nå kunngjort på www.brreg.no . Velg Avansert søk, legg inn dato 17.04.2015 og velg kunngjøringstype Konkurs/tvangsavvikling. Du kan hente ut informasjon om hvilke enheter som er kunngjort både for hele landet og fordelt på kommune og fylke.

Tvangsavvikling er en styrt avvikling av et AS/ASA, boligbyggelag, samvirkeforetak eller europeisk foretak som ikke har oppfylt sin plikt til å sende årsregnskap til Regnskapsregisteret. Tvangsavvikling skjer ved den lokale tingretten.

Regnskapsåret er enhetens regnskapsperiode – som vanligvis følger kalenderåret.

Innsendingsplikt betyr at regnskapspliktige enheter skal sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret, året etter regnskapsåret.

(NTB)

"