Joakim Lystad NAV
Joakim Lystad NAV

Økning i arbeidsledigheten

Tallet på helt arbeidsledige økte med 800 personer i september viser tall fra NAV.

Publisert

Joakim Lystad i NAV. (Foto: Karine H. Henriksen)

Økningen i arbeidsledigheten må sees i sammenheng med nedgangen i tallet på deltakere i arbeidsmarkedstiltak. Ingeniør- og IKT-fag er yrkesgruppene der arbeidsledigheten har økt mest den siste måneden, sier arbeids- og velferdsminister Joakim Lystad.

Summen av helt arbeidsledige og deltakere på tiltak gikk ned med 700 personer i samme periode viser sesongjusterte tall.

Det er bare innen undervisning og blant personer uten registrert yrkesbakgrunn at det ble registrert nedgang i ledigheten.

Prosentvis økte arbeidsledigheten mest i Rogaland og Østfold i september, mens nedgangen var størst i Sogn og Fjordane og Finnmark.

(NAV)