Eldreomsorg
Eldreomsorg

Må ha en jobb som er overkommelig

Konflikter, stor arbeidsmengde og manglende innflytelse kan få medarbeidere i eldreomsorgen til å si opp jobben.

Publisert

Ill.foto: Yay images

Andelen eldre i sammfunet er økende og behovet for å eldreomsorg vil bli stort i årene framover. Men kvalifisert personell står ikke i kø for å jobbe i eldresektoren, og turnoveren er høy mange steder. Så hva må gjøres for å rekruttere og beholde medarbeiderne? Det her danske forskere ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, undersøkt. Svaret ligger i arbeidsmiljøet: Det må legges vekt på å skape et godt psykisk arbeidsmiljø, samtidig som man sikrer at de fysiske kravene ikke overstiger den enkelte medarbeider makter.

Omfattende undersøkelse

I den danske undersøkelsen har forskerne fulgt seks tusen medarbeidere i eldreomsorgen over en to års periode. Det viste seg at de medarbeiderne som sa opp i løpet av denne perioden hadde et dårligere psykisk arbeidsmiljø enn de som fortsatt i sine stillinger.

Typiske årsaker til at de sluttet i jobben var:

  • Konflikter mellom ledelse og kolleger.
  • Stor arbeidsmengde og høyt tempo.
  • Manglende innflytelse på planleggingen av arbeidet.

Forskerne undersøkte også hva som var de viktigste årsakene til å velge tidligpensjon. Dette var:

  • Høye fysiske og psykiske krav i jobben.
  • Helsemessige årsaker.

Forskerne mener at for å beholde medarbeider i eldreomsorgen er det viktig å satse på god ledelse, samarbeid og å involvere medarbeiderne i planlegging av arbeidet.

Forskningsrapporten har vært publisert i Journal of Nursing Management

"