Mann-med-pc
Mann-med-pc

Flere unge med nedsatt arbeidsevne

Antallet som er registrert med nedsatt arbeidsevne hos NAV fortsetter å falle, og har gått ned med 4 900 personer siden september i fjor. Blant de unge går derimot utviklingen motsatt vei.

Publisert

Ill.foto: Yay images

Ved utgangen av september var 203 400 personer registrert med nedsatt arbeidsevne. Dette utgjør 6,1 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år. 149 000 av disse hadde rett på arbeidsavklaringspenger.

– At det er færre registrert med nedsatt arbeidsevne, skyldes at mange har passert maksgrensen for mottak av arbeidsavklaringspenger. Vi ser likevel med bekymring på at det er flere unge blant de som har nedsatt arbeidsevne, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i en pressemelding.

Ved utgangen av september var 40 000 personer under 30 år registrert med nedsatt arbeidsevne. Dette utgjør 4,8 prosent av befolkningen i alderen 18-29 år og er 1 400 flere enn for ett år siden.

Økt overgang til uførepensjon

Blant de som sluttet å være registrert med nedsatt arbeidsevne i februar, var 38 prosent i jobb seks måneder senere. 36 prosent var blitt uførepensjonister, en økning på 6 prosentpoeng sammenliknet med ett år tidligere.

– At flere nå har blitt uførepensjonister, er som forventet. Mange av de som har gått lenge på arbeidsavklaringspenger har vært registrert med nedsatt arbeidsevne i svært mange år. Mange av disse har nå fått innvilget uførepensjon, sier Åsholt.

Flere nye med nedsatt arbeidsevne

Selv om det totale antallet personer som er registrert med nedsatt arbeidsevne har falt, er det flere nye som kommer inn i gruppen. I løpet av tredje kvartal i år ble 17 500 personer registrert med nedsatt arbeidsevne. Dette er det høyeste antallet i løpet av et tredje kvartal siden innføringen av arbeidsavklaringspenger i 2010.

– Det er bekymringsfullt at vi nå ser at flere nye blir registrert med nedsatt arbeidsevne. Det er viktig å følge denne utviklingen nøye framover, sier Åsholt.