norskekroner
norskekroner

Får bedre kontrolltiltak mot trygdesvindel

Hvert eneste år svindles samfunnet for enorme summer i trygd som ikke skulle vært utbetalt. Så langt i år har NAV avslørt trygdesvindel for 178 millioner. Neste år skal det bli vanskeligere å svindle.

Publisert

Ill.foto: yayimages.com

NAV har så langt anmeldt 830 personer for å ha svindlet til seg 178 millioner kroner i år. De fleste er anmeldt for svindel av dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Til sammen 662 personer er anmeldt for svindel av disse to ytelsene.

281 personer er anmeldt for svindel av arbeidsavklaringspenger (AAP) for til sammen 71 millioner kroner. Det er et rekordhøyt beløp. Svindel av dagpenger ligger også høyt, med anmeldelser for 60 millioner kroner.

– Vi fortsetter arbeidet med å prioritere de største sakene til politiet, men personer som har svindlet mindre beløp risikerer også politianmeldelse, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en pressemelding.

Bedre virkemidler fra neste år

I mange av sakene har personen oppgitt langt færre arbeidstimer på meldekortene enn de faktisk har jobbet. De har dermed fått utbetalt mer enn de har krav på. De fleste av sakene avdekkes gjennom målrettede kontroller av etatens opplysninger mot opplysninger i andre offentlige registre.

Personer som svindler til seg penger fra fellesskapet på denne måten bør merke seg at vi fra neste år vil vi få enda bedre muligheter til å avdekke svindelen, sier arbeids- og velferdsdirektøren.

– Da skal arbeidsgiverne levere månedlige inntektsopplysninger til skatteetaten som vi får tilgang til i vårt kontrollarbeid.

Arbeidsmarkedskriminalitet krever samarbeid

NAV har hittil i år anmeldt svart arbeid for 23 millioner kroner. En av de største anmeldelsene gjelder organisert svindel for 2,2 millioner kroner i byggebransjen. En person er anmeldt for å ha mottatt uførepensjon og samtidig jobbet svart for arbeidsgiveren sin. Både håndverk, renhold og transport regnes som risikobransjer for arbeidsmarkedskriminalitet.

– For å avdekke arbeidsmarkedskriminalitet er vi helt avhengige av tett samarbeid med andre etater. Denne typen kriminalitet er et økende samfunnsproblem og vi kommer til å prioritere dette arbeidet i tiden framover, sier Lystad.