28-november-Hender
28-november-Hender

Kvinner forventes å stille opp for syke foreldre

Døtre med omsorg for eldre foreldre må regne med å få mindre hjelp fra det offentlige enn sønner i samme situasjon, viser forskning fra NOVA.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

Den private omsorgen som ytes overfor eldre hjelpetrengende i Norge i dag, er betydelig. En vesentlig del av denne innsatsen står nære pårørende for, og da i særlig grad døtre. Samspillet mellom offentlige omsorgstjenester og hjelp fra familien har vært tema for et større forskningsprosjekt som er utført ved NOVA. Forskningen viser blant annet at døtre med omsorg for eldre foreldre må regne med å få mindre hjelp fra det offentlige enn sønner i samme situasjon.

Rapporten heter Equal opportunities and long-term care. The mediating role of the welfare state. Du kan laste ned rapporten gratis her.

-Når vi sammenligner en eldre hjelpetrengende kvinne med datter og en eldre hjelpetrengende kvinne med sønn, finner vi at kvinnen med sønn ville mottatt 25 prosent mer offentlig omsorg enn dersom hun hadde hatt en datter. Dette tilsvarer en økning på 120 minutter med tjenester per uke, forteller prosjektleder Niklas Jakobsson i en artikkel på NOVAs hjemmesider.

Undersøkelsen viser videre at det ikke bare er kjønnet på omsorgsgiveren som gir utslag. Dersom den hjelpetrengende hadde vært en mann, ville han mottatt 19 prosent mer offentlig omsorg enn om han hadde vært en kvinne med datter.

Ifølge forskerne viser dette at eldre hjelpetrengende sin familiesituasjon blir tatt med i vurdering av behov og tildeling av hjemmetjenester.

"