21-november-trapp
21-november-trapp

Frigitte fanger har høyere risiko for selvmord

Personer som har vært i fengsel har 18 ganger høyere risiko for å gjøre selvmord enn normalbefolkningen. Risikoen er størst de første månedene etter løslatelsen.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

Svenske forskere ved Karolinska Institutet har studert hva som skjer med fanger etter løslatelsen. I studien inngår 27.000 personer som har blitt løslatt fra svenske fengsler i i perioden fra 2005 til 2009. Ved utgangen av 2009 hadde 920 av de løslatte fangene avgått med døden. Av dem hadde 14 prosent tatt sitt eget liv. Det var størst risiko for selvmord de første fire ukene etter løslatelsen.

Tidligere rusmisbruk, visse psykiatriske diagnoser og fødselsland påvirket sannynsligheten for selvmord. To ting var i så måte overraskende. For det første var diagnosen depresjon mindre vanlig blant de som tok selvmord enn i resten av befolkningen. For det andre økte sannsynligheten for å gjøre selvmord for de som var født i Sverige. Det var ingen forskjeller med hensyn til kjønn og alder.

Forskningen kan være nyttig for de som jobber med oppfølging av tidligere fanger i perioden etter løslatelsen.