20-november-kelner
20-november-kelner

Flere kvinner jobber heltid

I Norge er det langt flere kvinner enn menn som jobber deltid, men stadig flere kvinner velger heltidsarbeid.

Publisert

Illustrasjonsfoto: colourbox

63 prosent av alle yrkesaktive norske kvinner jobber heltid. Tilsvarende andel for menn er 87 prosent. Det ser imidlertid ut til at utviklingen går i retning av at også flere kvinner jobber heltid. Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen for 2014, som utarbeides av Statistisk sentralbyrå, er det en nedgang i deltidssysselsatte på 32 000. Samtidig økte andelen som jobbet heltid med 52 000. Mesteparten av denne økningen kom blant kvinner.

At 37 prosent av norske kvinner jobber deltid, plasserer oss omtrent midt i landskapet i forhold til resten av Europa, ifølge tall fra Eurostat.