18-november-senior
18-november-senior

Eldrebølgen blir enda sterkere i våre naboland

Det er 830 000 alderspensjonister i Norge. Det er 38 000 flere enn for ett år siden. Antall pensjonister fortsetter å øke, men veksten er enda høyere i Sverige, Finland og Danmark.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

– Antall alderspensjonister fortsetter å øke, men veksten er noe avtagende. Likevel er den norske eldrebølgen relativt beskjeden sammenlignet med våre naboland, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i NAV.

Ved utgangen av tredje kvartal 2014 var det 830 000 alderspensjonister. 79 000 av alderspensjonistene er i aldersgruppen 62–66 år. Disse utgjør nå over en fjerdedel av befolkningen i denne aldersgruppen.

Etterkrigskull og pensjonsreform

– Økningen i antallet alderspensjonister har to hoveddrivere. For det første har de store etterkrigskullene nå fått mulighet til å ta ut alderspensjon. For det andre åpnet pensjonsreformen for at mange kunne starte uttak av alderspensjon fra fylte 62 år. Dette er en mulighet som stadig flere benytter seg av, sier Ole Christian Lien.

Siden pensjonsreformen trådte i kraft 1. januar 2011, har vi fått nesten 170 000 flere alderspensjonister i Norge.

16 prosent av befolkningen er alderspensjonister

Eldrebølgen er ikke et fenomen som Norge er alene om. Ifølge en kommende rapport fra NOSOSKO står de øvrige nordiske landene også overfor disse utfordringene, og de fleste i enda sterkere grad enn oss. Mens 16 prosent av befolkningen er alderspensjonister i Norge, er tilsvarende andel i Sverige og Finland hele 22 prosent. I Danmark er 18 prosent av befolkningen alderspensjonister.

– Ulikhetene skyldes hovedsakelig demografiske forskjeller, at nabolandene våre har enda sterkere aldring av befolkningen enn oss. Forskjeller i aldersgrensene i pensjonssystemet har også betydning, avslutter Lien.