25-november-Kontor
25-november-Kontor

Dette er ikke greit å gjøre på jobb

Institute of Leadership and Management, ILM, har spurt ledere om hva som er de vanligste eksemplene på dårlig oppførsel på jobben. Her er 10 på topp listen.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

Britiske ILM har spurt 1 600 britiske ledere om hva de anser som de vanligste eksemplene på uetisk oppførsel på jobb. Hele 72 prosent av lederne har opplevd at ansatte har løyet for å skjule feil de har gjort på jobb. Like mange mener at slurv er det største problemet. 68 prosent hadde opplevd at ansatte hadde baksnakket kolleger på en negativ måte. Andre vanlige eksempler på uetisk oppførsel var å fraskrive seg ansvar for dårlig utført jobb, å jobbe mindre når ingen så det og å ta æren for andres arbeid.

Ti på topp

De ti vanligste eksemplene på dårlig oppførsel på jobb er ifølge undersøkelsen:

1. Ta snarveier istedenfor å gjøre jobben skikkelig. 2. Lyve for å skjule sine feil. 3. Baksnakke kolleger. 4. Fraskrive seg ansvar. 5. Slakke av når ingen ser deg. 6. Lyve for å skjule kollegers feil. 7. Ta æren for andres arbeid. 8. Ta en sykedag uten å være syk. 9. Lyve om egen kompetanse og erfaring. 10. Stjele småting fra arbeidsplassen.

Undersøkelsen viser også at uetisk oppførsel forekom i mindre utstrekning i organisasjoner som hadde klare etiske retningslinjer. Det vil blant annet si å ha klare retningslinjer for hva som er akseptabelt og hva som ikke er det. Likeledes er det svært viktig at ledere går foran med et godt eksempel.