Kontor-klokke
Kontor-klokke

10 krevende yrker

Noen har yrker som ofte krever en innsats ut over vanlig arbeidstid. Her er de ti som ligger på topp.

Publisert

Arbeidstiden påvirker både tiden og overskuddet vi har til å takle plikter og forventninger på hjemmebane. Lange arbeidsuker og overtid betyr mye for hvorvidt vi risikerer å oppleve konflikt mellom arbeids- og familielivet. Statistisk sentralbyrå har i sin levekårsundersøkelse stilt følgende spørsmål til yrkesaktive:

Hvor ofte hender det at kravene på jobben forstyrrer ditt hjemmeliv og familieliv?

Andelen av de spurte som opplever at kravene på jobben meget ofte eller nokså ofte går ut over privatlivet var:

1. Adm.dir./organisasjonsledere og politikere: 30 % 2. Kunstnere (skuespillere, musikere, forfattere etc): 27 % 3. Leger, psykologer, tannleger, veterinærer: 25 % 4. Leder i mindre privat virksomhet: 25 % 5. Sysselsatte i primærnæringer og oppdrett: 23 % 6. Advokater, jurister og dommere: 22 % 7. Lektorer og lærere med universitetsutdanning: 20 % 8. Mellomledere: 20 % 9. Ingeniører og teknikere 19 %10. Lærere med 3-årig høyskole 17 %

Gjennomsnittet for alle yrkesgrupper var 15 prosent. De som i minst grad opplever at jobben går ut over privatlivet er maskinoperatører i næringsmiddelindustrien, servicepersonell i hotell og restaurantbransjen og renholdere. Dette er imidlertid yrker som kjennetegnes av mye deltidsarbeid.

Eksempler på noen andre større yrkesgrupper er sykepleiere (14 %), politi/brann/vaktpersonell (11 %) og butikkmedarbeidere (9 %).