penger.jpg
penger.jpg

Økende lønnsgap

Kvinner tjener i snitt 77 prosent at menns inntekt, og det finnes ingen land der kvinner tjener mer enn menn. Mens lønnsforskjellene tidligere har gått i positiv retning, kan det se ut som denne trenden har snudd, det melder LO nytt fra Brussel.

Publisert

Tall fra Storbritannia tyder på at der har forskjellene økt igjen de siste fem årene.

Det britiske statistiske sentralbyrået sier at i 2012 økte forskjellen fra 9,5 til 10 prosent for heltidsansatte. Det britiske LO, TUC, understreker at forskjellen er enda større i privat sektor, nemlig 19,9 prosent mot 13,6 prosent i offentlig sektor.

Utviklingen i Australia går også i samme retning. Menn tjener der nå 26 prosent mer enn kvinner, opp fra 24 prosent for et tiår siden.

Forklaringen som gis er den sterke lønnsutviklingen i gruveindustrien hvor etterspørselen fra Kina etter mineraler har presset priser og lønninger oppover.

Les hele saken her.

"