Konkurstallene går ned

Konkurstallene fortsatte å synke noe i februar, og var 3,5 prosent lavere enn i februar i fjor.

Publisert

For landet som helhet var tallet på konkurser og tvangsavviklinger 439 i februar, mot 455 i februar i fjor, en nedgang på 3,5 prosent.

For januar og februar til sammen er det en nedgang på 2,5 prosent for landet sett under ett.

Det er store variasjoner i februartallene fra fylke til fylke. I Sogn og Fjordane var reduksjonen på 50,0 prosent, i Hordaland på 45,8 prosent, i Rogaland 27,3 prosent. Dessuten var det noen fylker som hadde en økning. Troms hadde en økning på 46,2 prosent, Oppland en økning på 35,7 prosent, mens Østfold hadde en økning på 33,3 prosent i februar.

Vi gjør oppmerksom på at det for enkelte fylker dreier seg om svært lave antall konkurser og tvangsavviklinger, slik at små endringer i antall kan gi store prosentvise utslag.

(NTB)