colourbox_dokumenter
colourbox_dokumenter

Enklere rapportering for arbeidsgivere

Arbeidsgivere skal få enklere rapporteringskrav når det gjelder ansettelses- og inntektsforhold. Regjeringen har lagt fram et lovforslag der ulike lover tilpasses a-opplysningsloven.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

-For arbeidsgiverne vil det være en klar fordel at det blir en felles grense for inntektsrapportering til likningsmyndighetene og rapportering til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret), sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i en pressemelding.

Lovforslaget innebærer at folketrygdloven og skattelovgivningen tilpasses til a-opplysningsloven (lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold), som innfører en ny felles rapporteringsordning til Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten.

Videre vil lovforslaget innebære at innmelding til Aa-registeret i praksis skal rapporteres månedlig, som rapportering ellers etter a-opplysningsloven.

Forslagene som nå er lagt fram, har vært på en omfattende høringsrunde.