gi og ta ny bok
gi og ta ny bok

- Å være sjenerøs er nøkkelen til suksess

Tiden er inne for deg som ikke har spisse albuer. I «Gi og ta» bryter Adam Grant med forestillingen om at ensidig fokus på egne resultater er nøkkelen til suksess. Han viser hva nettverksbygging, samarbeid, påvirkning, forhandlinger og lederskap har til felles.

Publisert

Ifølge Grant er det giverne som lykkes i det lange løp: Han eller hun som viser raushet overfor andre, deler kunnskap, er sjenerøs med egen tid og kontaktnett, er genuint interessert i å gjøre en forskjell for andre – og som samtidig ivaretar seg selv og sine egne interesser.

- En relevant bok for norske organisasjoner, ledere, ansatte og medmennesker – rett og slett fordi boken omhandler noe av det mest fundamentale i det menneskelige – den gode relasjonen til (de) andre, skriver Arne Carlsen og Anders Dysvik i forordet til «Gi og ta».

I generasjoner har vi fokusert på hvordan lidenskap, hardt arbeid, talent og flaks er drivere for suksess. Men i dag ser man at suksess i større grad avhenger av hvordan vi omgås hverandre. Adam Grant undersøker hvorfor noen klatrer til topps på jobben, i politikken og i organisasjonslivet.