Angst Colourbox
Angst Colourbox

40 000 unge med nedsatt arbeidsevne

Det er flere unge med nedsatt arbeidsevne enn unge uførepensjonister og unge arbeidsledige til sammen. I aldersgruppen under 30 år utgjør unge med nedsatt arbeidsevne snaut 40 000.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

– Dette er en gruppe som er voksende, som er sammensatt og som får liten oppmerksomhet i samfunnsdebatten, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV.

Ressurskrevende

Unge med nedsatt arbeidsevne er en ressurskrevende gruppe for NAV. Flertallet har helseproblemer, noen av dem i en slik grad at de trenger medisinsk oppfølging og ikke er aktuelle for tiltak eller jobb, mens en høy andel mangler utdanning og relevant arbeidserfaring. Det er en gruppe med store forskjeller og hvor det er nødvendig med individuelt tilpasset oppfølging.

– Vi ser at i mange tilfeller kreves det systematisk og langvarig innsats for å få dem tilbake i arbeid. Vi må jobbe med dette langs mange akser, sier Åsholt.

Han etterlyser at arbeidsgivere kommer oftere på banen og viser en større vilje til å ta i mot ungdommer som skal på arbeidstrening.

– Det problemet kan ikke løses av NAV alene, sier han.

Tidligere innsats

Åsholt mener mer innsats må settes inn tidligere mot de unge som faller utenfor arbeidslivet.

– Ofte starter problemene før videregående skole. Vi samarbeider med skolemyndighetene, men vi er nødt til å tenke nytt for å få flere til å fullføre. Uten videregående utdanning stiller man bakerst i køen i et arbeidsmarked som blir stadig tøffere, sier kunnskapsdirektøren.

Store konsekvenser

– Fravær fra arbeidslivet betyr store kostnader for fellesskapet, men for den enkelte kan det medføre enda større konsekvenser. Derfor er det så viktig å gripe ordentlig fatt i dette problemet, sier Åsholt.

(pressemelding)