lærer, elev, veileder
lærer, elev, veileder

Ramme på 3,3 prosent i kommunesektoren

- Dette er et godt økonomisk oppgjør for medlemmene våre. Vi har fått gjennomslag for et nytt lønnssystem som både gir medlemmene flere muligheter for opprykk, og som sikrer at tillegg som tidligere er gitt ikke blir spist opp i nye oppgjør, sier forhandlingsleder Mette Nord.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Partene i årets kommuneoppgjør har blitt enige om å si ja til riksmeklerens skisse. Oppgjørets ramme er på 3,3 prosent og sikrer en reell kjøpekraftsforbedring for alle. Det anbefalte resultatet sikrer alle et lønnstillegg på 2,15 prosent, minst 8 500 kroner per 1. mai 2014.

Det er avsatt 1 prosent til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. juli 2014.

- Vi har fått på plass en tydeligere bestemmelse om at etter- og videreutdanning på fagskole/høgskolenivå skal gi økonomisk uttelling, sier Nord.LO Kommune hadde ambisjoner om å ta igjen noe av det lønnsmessige etterslepet som har oppstått de siste årene. Det fikk vi ikke gjennomslag for. Kommuneoppgjøret har fått en ramme på linje med frontfaget, men med en etterslepsklausul i 2015, dersom industrien kommer høyere enn 3,3 prosent.

- Meklingsresultatet har gitt en løsning for begge avtaleårene. Det innebærer at kommuneansatte allerede i dette oppgjøret får minimum 3 prosent fra 1. mai 2015.

Arbeidstakerne har fått gjennomslag for flere viktige spørsmål knyttet til pensjon. I tillegg har vi fått på plass at kommuner som vurderer anbud, privatisering eller på annen måte overlate tjenester til private virksomheter, pålegges å kartlegge konsekvensene for lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for berørte ansatte. I tillegg sikres ansatte som skades på fritiden av pasienter, elever, klienter mv yrkesskadeerstatning.

- Vi fikk også på plass bestemmelser som gir ansatte med AFP beregnet etter tjenestepensjonsordningens regler, rett til å arbeide så mye de ønsker til pensjonistavlønning på 180 kroner per time.

(Pressemelding)