kvinne styre_colourbox.com
kvinne styre_colourbox.com

Nytt styrevervsregister

Fra i dag blir styreverv og andre viktige interesser til folkevalgte og ledere i kommuner og fylkeskommuner automatisk tilgjengelig i Styrevervregisteret.

Publisert

Registeret vil inneholde en oversikt over alle folkevalgte, ledere og ansatte med innstillings- og beslutningsrett i de om lag 350 kommuner/fylkeskommuner, samt 94 kommunale selskaper som har sluttet seg til registeret.

Folkevalgte og ledere trenger ikke lenger selv registrere sine verv. Opplysninger fra Kommuneregisteret om verv og stilling i kommunesektoren, samt opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret («Brønnøysundregistrene»), blir nå automatisk lagret i Styrevervregisteret. Opplysningene oppdateres hvert år i desember.

- Dette gjør det enklere for folkevalgte og ledere som heretter slipper å passe på at de riktige opplysningene er oppgitt og oppdatert. Samtidig gjøres informasjonen mer tilgjengelig og komplett, fordi alle offentlig registrerte opplysninger om folkevalgte og ledere i kommunen finnes på ett sted. Dette er i tråd med vår målsetting om åpenhet i kommunesektoren, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Kommunene avgjørKS har ingen myndighet til å pålegge kommuner og fylkeskommuner å være med i Styrevervregisteret. Dette må fortsatt vedtas av kommunestyrer og fylkesting. Men når en kommune eller fylkeskommune har vedtatt å slutte seg til registeret, vil opplysningene om samtlige folkevalgte og ansatte som skal omfattes av registeret, bli automatisk overført til Styrevervregisteret. Deretter er det opp til den enkelte å legge til opplysninger som ikke er registrert i Enhets- eller Foretaksregisteret, men som han eller hun vurderer å kunne ha betydning.

AvklartKommuner og fylkeskommuner som alt er med i Styrevervregisteret, trenger ikke gjøre nytt vedtak. Selv om registeret vil omfatte langt flere personer ettersom registreringen nå skjer automatisk, trengs det ikke samtykke fra den enkelte.

- Dette er avklart i dialog med Datatilsynet og Brønnøysundregistret. Det viktig å understreke at registeret ikke vil inneholde noen opplysninger som ikke allerede står i offentlige registre, med mindre den enkelte legger dem inn selv, sier Gunn Marit Helgesen.

http://www.styrevervregisteret.no/

"